12. november 2000 kell 22:00

Kohus keelustas Bekkeri detailplaneeringu

Kohus keelas OÜ-l Rasmusson pankrotistunud ASi Balti Baas seadusjärgse esindaja kirjaliku kooskõlastamiseta detailplaneeringu kehtestamisele suunatud tegevuse Bekkeri sadama territooriumil Tallinnas Marati ja Klaasi tänaval.

Kohus viitas, et Rasmussonil puudub õiguslik alus tellida detailplaneeringut, kuna ta vaid kasutab osa ehitisi Marati tänaval ning vaidlustatud kasutusvalduslepinguga anti Rasmussoni kasutusse vaid hooned, mitte maa.

Balti Baas pole andnud õigust otsustada ehtiste saatuse ega maa kruntimise üle ning sellist õigust ei tulene ka asjaõigusseadusest.

Sadama valdaja OÜ Rasmussoni tellimusel valmistatud Bekkeri sadama detailplaneeringu järgi kuulub enamik ehitisi sadama territooriumil lammutamisele ja osa on juba lammutatud.

Kohtu määruse järgi rikutakse lammutustegevuse ja detailplaneeringu menetlemisega sadama omaniku Balti Baasi õigusi.

Linnakohtu määrust saab kümne päeva jooksul vaidlustada Tallinna ringkonnakohtus.

Autor: BNS

Hetkel kuum