12. detsember 2000 kell 22:00

Käivitus kvaliteediauhinna pilootprojekt

Kuni 15. detsembrini on võimalus kõigil Eestis püsivat tegevuskohta omavatel organisatsioonidel esitada avaldusi Eesti kvaliteediauhinna konkursi pilootprojektis osalemiseks. Konkursi kaudu hakkab riik tunnustama väljapaistvaid tulemusi saavutanud organisatsioone ning toetama nüüdisaegsete juhtimiskontseptsioonide rakendamist Eestis.

Auhinnakonkursil osalemine annab organisatsioonile võimaluse teostada enesehindamine kvaliteediauhinna mudeli kriteeriumide järgi ja saada kirjalik tagasiside ekspertgrupi poolt. Hindamiskriteeriumid põhinevad kvaliteediauhinna mudelil, mis tuleneb aastaid edukalt testitud Euroopa organisatsioonilise täiuslikkuse mudelist. Auhinnamudel koosneb üheksast kriteeriumist, mis on jagatud eeldusteks (kuidas organisatsioon toimib, saavutamaks tulemusi) ja tulemusteks (mida organisatsioon on saavutanud ja saavutab edaspidi).

Organisatsiooniväliste ekspertide läbiviidav välishindamine annab sõltumatu hinnangu ja tagasiside, mis sisaldab endas organisatsiooni tugevaid külgi ja parendamist vajavaid valdkondi.

Sellel nädalal alustatava pilootprojekti eesmärk on tutvustada ja testida kvaliteediauhinna mudelit Eesti organisatsioonides. Kuigi pilootprojekti käigus auhinda välja ei anta, on kavandatud rida üritusi, tagamaks avalik tunnustus parimatele osalejatele. Esimene kvaliteediauhind antakse välja pärast mudeli testimist 2002. aasta sügisel.

Pilootprojektis osalemine on tasuta. Tasuline on üksnes soovitusliku iseloomuga enesehindamisaruande koostamise koolitus organisatsioonidele (1000 krooni ühe organisatsiooni kohta).

Sooviavaldus pilootprojektis osalemiseks tuleb saata avaldus Eesti Ekspordiagentuurile. Sooviavalduse esitanutele korraldatakse jaanuaris enesehindamiskoolitus, mille käigus antakse ülevaade auhinnamudelist. Aruande esitamise tähtaeg on 1. aprill 2001. Mais analüüsivad eksperdid aruandeid. Valitakse välja 3?5 pilootettevõtet, kelle aruandeid analüüsitakse põhjalikumalt ja septembris esitatakse pilootprojektis osalejate kohta lõppraport.

Lähemat informatsiooni projekti kohta saab koduleheküljelt www.eaq.ee/kvaliteediauhind.

Hetkel kuum