Kaido Einama • 13. detsember 2000 kell 22:00

Võrk õpetab keelt

EuroPlus+ Reward on inglise keele õppeprogramm, kus on ühendatud multimeedia ja distantsõpe. Programm põhineb keeleõpikul Reward, mis on maailmas üks tuntumaid noortele ja täiskasvanuile mõeldud mitmetasemelisi keeleõpikuid.

Programm võitis Tiigrihüppe Sihtasutuse poolt korraldatud konkursi inglise keele õpetamiseks Eesti üldhariduskoolides, mille tulemusena käesoleva aasta sügisest kasutavad kuuskümmend kooli seda inglise keele tundides.

Tarkvara pakub kõiki lokaalseid (offline) multimeediavahendeid: teksti, kõrgetasemelist arvutigraafikat, heli, videot, interaktiivseid tegevusi, kõnetuvastust. Kõigele sellele lisandub uudne distantsõppe võimalus, mis pakub suhtlemist kaasõppijatega, võrguteenuseid ja õpetaja abi.

EuroPlus+ Rewardi lahutamatuks osaks olev distantsõppe põhimõte ja virtuaalne klassiruum muudab inglise keele õppimise huvitavamaks. Programm pakub nelja online-teenust, mille ülesandeks on täiendada programmi autonoomset osa. Kõik teenused on registreerunud tootekasutajatele tasuta.

- Õpetaja Teenus on võimalus keeleõpetajale Interneti vahendusel kontrollida keeleõppeprogrammi raames omandatud kirjalikku eneseväljendusoskust, mida programm ei ole võimeline kontrollima ja analüüsima. Õpetaja ülesandeks jääb esitatud materjali kontrollimine ja koos kommentaaridega õpilasele tagastamine.

- Uudisteteenus on spetsiaalselt programmi Reward jaoks Internetis ilmuv kuukiri, mis sarnaneb ülesehituselt põhikursusega. Väljaanne sisaldab uudiseid kogu maailmast. Võrguajakirja antakse välja vastavalt õppetasemetele neljas versioonis.

- Foorumiteenus tähendab sisuliselt virtuaalset klassiruumi. Õppijad saavad omavahel suhelda reaalajas kas kirjalikult või suuliselt. Arutelu teemad tulenevad kursuse materjalist.

- Mängudeteenus. Kogu maailma õppuritel on võimalus Internetis mängides osaleda tõelistes võistlustes. Mängudes saab osaleda vähemalt kaks mängijat korraga.

Hetkel kuum