14. detsember 2000 kell 7:20

Eesti Energia hakkab müüma keskkonnasäästlikku Rohelist Energiat

14. detsembril sõlmivad Eesti Energia AS juhatuse esimees Gunnar Okk ja Sihtasutus Eestimaa Looduse Fond tegevdirektor Toomas Trapido koostöölepingu.

Lepingu eesmärgiks on Eesti looduskaitse, loodushariduse ja säästva arengu toetamine Eesti Energia poolt Eestimaa Looduse Fondi (ELFi)tegevusprogrammide kaudu. Osapoolte sooviks on edendada taastuvate

energiaallikate kasutamist Eestis ja propageerida loodushoidlikku ja säästvat

mõttelaadi.

Roheline Energia on Eesti Energia poolt turustatava alternatiivenergia kaubamärk.

Eestis toodetav Roheline Energia on peamiselt tuule- ja vee-energia, vähemal

määral prügimäegaasidest saadav bioenergia.

Hetkel kuum