14. detsember 2000 kell 9:49

Rahvusvaheline Valuutafond kiitis heaks Eesti majanduspoliitilise programmi

Kolmapäeval kiitis Rahvusvaheline Valuutafond heaks Eesti 2000-2001.a. majanduspoliitilise programmi vahearuande.

Rahvusvaheline Valuutafond märgib oma aruandes, et Eesti majanduskasv püsib

kõrge, välistasakaal on paranenud ning tööpuudus näitab alanemistendentsi.

Vaatamata majanduskasvu järsule kiirenemisele 2000. aastal on jooksevkonto

defitsiit suudetud hoida kontrolli all.

Valuutafond kiidab Eesti konservatiivset fiskaalpoliitikat ning eeldab range poliitika jätkumist ka 2001. aastal.

Valuutakomiteel põhinev rahasüsteem on usaldusväärne. Eesti on täitnud kõik peamised 2000-2001a. majanduspoliitilises programmis ettenähtud lubadused.

Valuutafondi soovitused käsitlevad peamiselt konservatiivse fiskaalpoliitika

jätkamise vajadust ning käsilolevate struktuursete reformide, eelkõige

pensionireformi, lõpuleviimist.

Rahapoliitilise keskkonna osas soovitab Valuutafond hoolikalt jälgida rahapakkumise ja laenude kasvu, et vältida ekspansiivsete arengutega kaasnevaid võimalikke riske finantssektorile.

Valuutafond hindab pangandussektorit tugevaks, pidades samas oluliseks

mitte-pankadest finantseerimisasutuste järelvalve tugevdamist. Fond rõhutab

olulise prioriteedina ühendatud finantssektori järelevalve loomise vajadust.

Hetkel kuum