Kadi Heinsalu • 4. jaanuar 2001 kell 14:00

Järvamaal hakatakse õpetajaid koondama

Järvamaa omavalitsused pole suurelised maksma õpetajatele nõutud tasemel palka, ees ootab koondamislaine.

Sellest aastast eraldab riik õpetajate palgaraha omavalitsustele, kes peavad maksma omavalitsuste ja õpetajate kokkuleppe põhjal nooremõpetajatele 4300, õpetajatele 4600, vanemõpetajale 5230 krooni ja õpetaja - metoodikule 6340 krooni kuus.

Pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele vastava keskeriharidusega õpetaja palgamäär võib olla 15 % madalam kõrgharidusega õpetaja palgamäärast.

Näiteks Lehtse vallavanem Piret Piheli hinnangul pole eelnõuga nõutaselliste palkade maksmine reaalne. Valitsuse eraldatud summad on vaid pisut eelmise aasta omadest suuremad ja vald peab kas osa õpetajaid koondama või leidma täiendavat raha. Lehtse sai kahe kooli jaoks miljon kaheksasada kolmkümmend kolm tuhat krooni.

Paide rahandusjuht Reet Rutuse kinnitusel pole eelnõuga ette nähtud rahast võimalik nõutud tasemel palka maksta. Tuleb kas koondada õpetajaid või raha leida omavalitsuse eelarve teistelt ridadelt.

Valitsuse selline samm oli Rutuse sõnul ootuspärane, sest ka enne on pandud omavalitsusele kohustusi, mille täitmiseks puudub rahaline kate.

Hetkel kuum