20. veebruar 2001 kell 8:59

Valitsus kiitis heaks asjaajamiskorra määruse

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks määruse, millega sätestatakse asjaajamiskorra ühtsed alused, teatas valitsuse pressibüroo.

Määruse kavandi valmistas ette riigikantselei lähtudes Vabariigi

Valitsuse seaduse § 77 lõike 1 punktidest 7 ja 8, mille kohaselt korraldab riigikantselei valitsusasutuste ja muude riigiasutuste asjaajamisalaste õigusaktide eelnõude ettevalmistamist ja arhiivindust.

Määruse eesmärk on

luua võimalus riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste ning avalik-õiguslikejuriidiliste isikute järkjärguliseks üleminekuks digitaalsele asjaajamisele ning korraldada asjaajamine selliselt, et nii paber- kui digitaalsed dokumendid oleksid loodud, saadud, menetletud, hoitud ja avalikustatud ühtsetel põhimõtetel. Seni valitsusasutuste asjaajamist reguleerinud Vabariigi Valitsuse 2.juuli 1996.a määrus nr 183.

Valitsusasutuste asjaajamiskorra alused tunnistatakse kehtetuks.

Hetkel kuum