Erik Samel • 21 veebruar 2001

Valitsus takistab võltsitud dokumentide kasutamise võimalust

Valitsuse liikmete eile toimunud nõupidamisel arutati küsimust, mis on seotud notarite juurdepääsuga isikuandmetele, teatas valitsuse pressiteenistus. Arutelu oli tingitud vajadusest takistada võltsitud dokumentide kasutamise võimalust ning sellest, et notarid saaksid dokumentide ehtsust ning kehtivust paremini kontrollida.

Nõupidamisel tõdeti, et pettustele, mida teostatakse võltsitud dokumentide alusel, tuleb panna otsustavalt piir. Arvestades võltsitud dokumentide levikut ning võltsingute taset on notarile lisaks passi kehtivuse kontrollile selle vahetu vaatluse kaudu vaja täiendavaid võimalusi, kuidas kontrollida dokumentide ehtsust.

Kabineti liikmed kiitsid põhimõtteliselt heaks justiitsministri ettepaneku algatada seadusemuudatus, millega võimaldada notaritele tasuta, elektrooniline juurdepääs karistusregistrile, rahvastiku arvestuse andmebaasile ja liiklusregistrile.

Notarite juurdepääs karistusregistrile tagaks andmete saamise isiku karistatuse kohta, ligipääs rahvastiku arvestuse andmebaasile tagaks info isiku perekonnaseisu kohta, kuna tehingute tegemiseks abikaasade ühisvaraga on vajalik teise poole nõusolek, ent praktikas on sagenenud juhud, kus isikud varjavad oma perekonnaseisu. Notarite juurdepääsu võimaldamine liiklusregistrile on tingitud sellest, et tegemist on isikusamasuse tuvastamise aspektist vaadatuna registriga, kuhu on skänneeritud isikute fotod selliselt, et neid saab arvutivõrgu kaudu kasutada.

Hetkel kuum