Andres Kärssin • 23. märts 2001 kell 11:41

Tallinn taotleb riigilt maa-alasid Paljassaarel

Tallinn taotleb riigilt 180 hektari suuruses kogumahus maatükke Paljassaarel, kuhu saaks rajada nii elamuid kui sadamaid.

Raepressi teatel otsustas Tallinna volikogu taotleda riigilt linna omandisse Paljassaare tee 17, 29, 40, 42, 44, 85 ja 100 asuvad maa-alad kogupindalaga 180,4 ha.

Abilinnapea Heiki Kivimaa sõnul puuduvad linnal antud aladele hetkel konkreetsed

plaanid, kuna tegemist on siiski riigimaaga. 'Huvi nende alade vatsu on tuntud,kuid esimese sammuna on vaja riigiga kokkuleppele jõuda,' lisas Kivimaa.

Linna üldplaneering näeb antud alale ette rohelist vööndit ning elamumajanduse

ja sadamaalade arendamist.

Linna maaomandi suurendamine on ka linna üks prioriteete

Hetkel kuum