Ülo Toomsalu • 19. aprill 2001 kell 6:28

Riik eelistab Tai narkovange teistes maades süüdimõistetuile

Valitsus ja riigikogu eelistavad Tai Kuningriigi türmis istuvaid kaasmaalasi Usbekistanis, Ecuadoris või USAs kinni peetavaile Eesti kodanikest kurjategijaile, sest nende maadega pole kõnelusi kinnipeetavate vahetamise kohta isegi alustatud, kirjutab Postimees.

Lisaks Taiga sõlmitud ja eile ratifitseeritud leppele kurjategijate vastastikuse üleandmise kohta saab Eesti vange vahetada üksnes Euroopa riikidega, kes on alla kirjutanud seda lubavale Euroopa Nõukogu konventsioonile.

Ainsana on välisministeerium kurjategijate kodumaale toomise teemal eraldi läbirääkimisi pidanud Venemaaga, kus praegu istub vangis vähemalt 50 Eesti kodanikku. Kuna Venemaa on Euroopa Nõukogu liige ning kavatseb ka konventsioonile alla kirjutada, muutusid eraldi kõnelused Moskvaga vangide üle tarbetuks.

Taiga sõlmitud leping loob eelduse sealses türmis istuva kuue Eesti kodaniku kodumaale toomiseks. Dokument ei sündinud Eesti riigi algatusel, vaid omaste pealekäimisel.

Ühe Tais vangis istuva kurjategija Eesti vanglasse toomine maksab lennukipiletite ja konvoeerijate komandeeringutasu näol riigieelarvest orienteerivalt 60 000 krooni. Selle nõude võib riik pöörata oma kodanike vastu, keda Aasiast ära tuuakse, kuid raha tagasisaamine pole sellega veel kindel.

Hetkel kuum