Dmitri Jegorov • 6. mai 2001 kell 22:00

Kulude alandamine efektiivse käibekapitali juhtimise kaudu

Finantsjuhi üks olulisi funktsioone on efektiivse käibekapitali juhtimise süsteemi väljatöötamine. Peamine on seejuures tagada rahavoogude sünkroonsus (vt joonis), st ?reaalse? raha hoidmine optimaalsetes summades raha sisse- ja väljavoolu reguleerimise abil. See, kuidas kliendid maksavad arveid, kui kiiresti tarnijad ja ostjad töötlevad arve- ja makseandmeid ning kui efektiivne on pangandussüsteemi töökorraldus, määrab rahakäibe ühe tsükli pikkuse.

Klientide maksedistsipliin võib alati probleeme tekitada. Sel juhul võib firma jaoks vajalikuks osutuda arvelduskrediidi avamine pangas kui üks mitmest käibekapitali finantseerimise variandist.

Alternatiivse ja võib-olla isegi parema instrumendina saab raha sissevoolu juhtimisel kasutada faktooringut, mis nõuab vastava lepingu sõlmimist faktooringu pakkujaga. Pärast ostjalt arvekinnituse saamist kannab faktooringufirma müüjale üle avansi, ülejäänud summa miinus intressid makstakse müüjale pärast kogu makse laekumist ostjalt. Faktooringul on mitu eelist. Esiteks ? see parandab kohe maksevõimet; teiseks ? pankadega arveldades paraneb märgatavalt klientide maksedistsipliin (eriti siis, kui see on kliendi peamine pank); ja kolmandaks ? müüja saab sisuliselt tagatiseta laenu.

Mugavusele vaatamata tuleb alati pöörata tähelepanu lepingu võimalikule tingimusele nõude regressi kohta (nõude tagasipööramine müüjale), kui kliendi maksevõime on vilets.

Arvelduslaenu või faktooringu kasutamine lubab mõnigi kord firma üldkulusid raha väljavoolu juhtimise abil alandada, vaatamata nende instrumentide eest makstavatele intressidele.

Paljud tarnijad pakuvad allahindlust arvete ennetähtajalise maksmise eest, nt allahindlus 2% arvelolevast summast, kui makstakse 10 päeva jooksul. Vastasel juhul tuleb tasuda 100% arvel toodud summast 30 päeva jooksul. Need on nn tingimused ?2/10, net 30?.

Allahindluse kasutamata jätmine tähendab sel juhul sisuliselt laenu võtmist 98% ulatuses arve summast hinnaga 2% 20 päeva eest.

Kui viia selle laenu intress aastasele baasile, siis kujuneb selle laenu intressiks 37% (2% jagada 98% ning korrutada 365/20). Tingimustel ?3/10, net 30? tähendab allahindlusest loobumine laenu võtmist intressiga 56%.

Need arvutused näitavad, kuidas ettevõte saab võõrkapitali (näiteks arvelduskrediiti või faktooringut) kasutades kokku hoida, makstes arved ära tähtajaks, mis on ette nähtud tarnija allahindluse saamiseks.

Hetkel kuum