Ulmefilmide turvatehnika jõudis Eestisse müügile

OÜ SecuriTec müüb alates maist Eestis USA firma Iridian Technologies tarkvaral ja LG Electronics riistvaral baseeruvat IrisAcessTM 2200 läbipääsu kontrollsüsteemi.

Mõeldes silma vikerkesta läbipääsu kontrollsüsteemile, tuleb meelde tehnoloogia, mida nähtud vaid ulmefilmides. Biomeetriliste turvasüsteemide plahvatusliku arenguga viimastel aastatel ei ole silma vikerkesta kasutamine kontrollsüsteemina enam nii ulmeline ning on hinnatasemelt kättesaadav igale kinnisvarahooldusega tegelevale firmale.

Silma vikerkesta äratundmise protsess algab videol baseeruval kujutise omandamisest, mis leiab silma ja vikerkesta ? värvilise osa, mis ümbritseb pupille.

Inimene tuvastatakse automaatselt kujutiselugejale lähenedes. Pilk lugeja peeglile 5?25 cm kauguselt võimaldab kaameral tabada vikerkesta pildi, mis töödeldakse 512 baidiseks IrisCode® failiks. Unikaalne silma kujutis kodeeritakse failiks, mis salvestatakse ja kasutatakse iga silma vikerkesta võrdlusel ja äratundmiseks. Hääle tunnistamine, autofookus ning registreerimise ja äratundmise kiirus teevad süsteemi lihtsalt kasutatavaks.

Süsteem ei vaja PIN-koode, salasõnu ega kaarte. Kui etteantud vikerkest vastab kehtivale IrisCode failile andmebaasis, võimaldatakse läbipääs peaaegu hetkeliselt. Keskmiselt võtab identifitseerimine aega kuni kaks sekundit. Samuti on süsteemiga lihtsalt kohandatavad prillid ja kontaktläätsed.

Silma vikerkesta äratundmise tehnoloogia koos toodetud kujutise platvormidega annab kõrgetele turvanõuetele vastava täpsuse, läbilaskvuse kiiruse ning mugavuse. Vikerkesta tuvastamine rahuldab igasugust füüsilisel läbipääsul baseeruvat identifitseerimise vajadust.

IrisAcess läbipääsusüsteem koosneb tsentraalsest registreerimisüksusest ning kuni 256 ukse läbipääsu üksusest. Private IDTM tarkvara töötab üksikteguri mudelil, tagamaks maksimaalne turvalisus ja privaatsus. Autoriseeritud administraatorid võivad registreerida, kustutada või muuta faile või õigusi. Süsteemi tarkvara on projekteeritud esitama erinevaid standardseid raporteid toimingute monitooringu abistamiseks.

Silma vikerkesta tuvastamine on kõige täpsem, stabiilsem ning manipuleerimiskindlam inimese äratundmise süsteem.

Koos lisaseadmete ja tarkvaraga maksab uudne turvasüsteem alates 75 000 kroonist.

Hetkel kuum