Naiste ja Bruce Lee stiil õpetab ründama

Wing Tsuni(WT) ajalugu ulatub 250 aasta tagusesse Hiinasse. Stiili lõi nunn Ng Mui ja nimi tuli tema esimese õpilase neiu Yim Wing Tsun?i (tõlkes ilus kevad) järgi. Stiili idee tuli valge toonekure ja rebase võitluse jälgimisest. Kuulsaim kaasaegne õpetaja oli Yip Man, kelle tuntuimaks õpilaseks Bruce Lee.

Tänapäeval harrastatakse WTd rohkem kui 56 riigis. Võitlusstiil tuli Eestisse Soomest ja ametlikult treeningud algasid eelmisel aastal. Riveta spordiklubi peatreeneri Priit Mihkelsoni sõnul on vaatamata stiili uudsusele Eestis harjutajaid juba üle saja. Kolmandik harjutajatest on naised. WT on kogunud populaarsust ka nende hulgas, kes on ise kogenud võitlejad-sportlased.

WT omapäraks ja populaarsuse põhjuseks peab Mihkelson seda, et õpetatakse võitlema loomulikult ? ilma piirangute ja skeemideta. WT võitlusfilosoofia on realistlik, Stiil pole tehnikate arsenal, vaid idee, mida saab kasutada igas olukorras. Peamine printsiip on rünnata vastase keskliini ja murda rünnak. Tõrjumisi ei ole, iseenda vasturünnak ongi kaitseks. Rünnakut jätkatakse pausideta, et vastasel ei jääks aega sooritada oma rünnakut.

?Enesekaitseks on WT universaalne, sest vastase stiili peetakse tähtsusetuks. Leung Ting WT on kaitse ja rünnak samaaegselt ja sellepärast teeb selline lähenemine vastase kavatsused juba alguses nulliks,? selgitab aastaid erinevaid võitlusstiile õppinud ja õpetanud Mihkelson. Kui WT võitlejal õnnestus üks löök ?kohale toimetada?, siis ta sellega veel võitlust ei lõpeta, vaid laseb löökide seerial jätkuda. See sunnib ründajat olema passiivne ja olema pidevalt kaitses.

Wing Tsuni kutsutakse ka agressiivseks enesekaitseks. Ootustele vastupidiselt WT harrastaja ründab kaitses olles. WT õppijad omandavad juba varases harjutamise staadiumis universaalse liikumisviisi, millega võidakse kontrollida kõikmõeldavaid rünnakuid. Sellepärast on ükskõik kuidas vastane ründab. Leung Ting WTs harjutatakse algusest peale partneriga kõiki neid olukordi, mis võivad tekkida reaalsuses.

Wing Tsuni hakkasin harjutama, sest stiil tundus väga tõhusat enesekaitset pakkuvat. Taganemist pole, liigutakse edasi minnes ja rünnates. Alguses tundub see jõhker, kuid elus taandub ju kõik enesekaitsele.

Teiste võitlusstiilide juures oli mul probleeme painduvusega. Wing Tsun aga ei nõua painutusi ja seega on mulle juba füüsiliselt vastuvõetavam. Tehnikate vähesus võimaldab eri vanuses, elustiilide ja füüsilise ettevalmistusega inimestel Wing Tsuni edukalt omandada ja praktiliselt kasutada.

Hetkel kuum