Ervin Soon • 5 juuni 2001

Ettevõtete ühinemist keelav konkurentsiseadus võeti vastu

Riigikogu võttis täna vastu konkurentsiseaduse, mis võimaldab konkurentsiametil keelata või piirata rohkem kui 100 miljonilise käibega ettevõtete ühinemine.

Uue konkurentsiseaduse kohaselt peavad konkurentsiametile ühinemissoovist teatama ka ettevõtted, millest üks tegutseb Eestis ja mille kõigi käive kokku moodustab rahvusvaheliselt 500 miljonit ja rohkem krooni aastas.

Uues seaduses kasutatakse mõistet ?koondumine?, mis lisaks ettevõtete otsesele ühinemisele tähendab ka muude lepingute või tehingute kaudu ühe ettevõtte valitseva mõju omandamist teise ettevõtte üle.

Ettevõtete käibemaht on aluseks, mille järgi hakkab konkurentsiamet uurima, kas ühinemise tagajärjel saavutab uus äriühing turgu valitseva seisundi ehk 40protsenti turust, mis võimaldab ühinemise konkurentsiametil keelata või lubada seda vaid osaliselt. Uurimismenetlus aega võtta kuni 4 kuud.

Senises, kuni 1. oktoobrini sel aastal kehtiva konkurentsiseaduse järgi pidid ettevõtted oma ühinemissoovist ainult teatama, ühinemise keelamise õigust konkurentsiametil ei olnud.

Hetkel kuum