Tiiu Värbu • 11. juuli 2001 kell 7:56

Mitte nõetekohane Viljandi turg sai tegutsemisloa pikendust

Viljandi Linnavalitsus andis aasta alguses loata ja märtsikuust juuni lõpuni ajutise loaga töötanud turule tegevusloa selle aasta lõpuni, kirjutab ajaleht Sakala.

Turgu haldava aktsiaseltsi VTÜ Varumine juhi abi Riina Heinmäe ütles, et tervisekaitsetalitusega leiti tegevusloa saamiseks vajaliku kooskõlastuse osas ühine keel.

«Ametkond on selleks, et kontrollida,» ütles Heinmäe. «Meie üritasime anda maksimumi, et tervisekaitse nõudeid täita.» Viljandimaa Tervisekaitsetalituse vaneminspektori Malle Karristi sõnul ei ole turul kõik veel kaugeltki korras.

«Endiselt pole sees veevärki,» nentis Karrist. «Juurdeveetava vee puhul pole piisav kogus tagatud ning selle all kannatab koristamise kvaliteet.»

Karrist lisas, et kooskõlastuse andsid tervisekaitsjad turule peamiselt seetõttu, et turg on üles näidanud positiivset suhtumist ja üritanud vigu parandada.

«Viljandi turg oli nii palju vastutustundlik, et 25. juuniks oli esitatud tegevusloa taotlus,» rääkis linnavalitsuse peaspetsialist ettevõtluse alal Ljudmila Nugis. «Et tervisekaitse oli andnud kooskõlastuse järgmise aasta 1. jaanuarini, siis andsime turule tegevusloa sama ajani.»

Nugise sõnul hakkavad sellest ajast kehtima ka uued nõuded ning nii on turul aega pool aastat seaduslikult tegutseda ja kaua lubatud turuhoone valmis ehitada.

VTÜ Varumise omanikfirma Viljandi Tarbijate Ühistu haldusdirektor Margus Toomla arvas, et uus turuhoone peaks valmis saama sellel aastal. Pikemalt rääkimast ta keeldus, viidates asjade umbmäärasusele.

«Arhitektuurinõukogu, kus turuhoone projekti läbi vaadatakse, peaks olema 18. juulil ning pärast seda saab konkreetsemalt ka linlasi teavitada,» lubas Toomla.

Uue turuhoone projekteerinud Viljandi EKE Projekti tegevdirektori Jaan Musta ütlemist mööda vastab uus turg kõigile kehtivatele ning peagi kehtima hakkavatele nõuetele.

«Teistest eraldi asuvad liha- ja kalamüügikohad,» rääkis Must. «Turu töötajatele on riietusruumid ning kõigile nõuetele vastavad ka liha raiumiseks, kontrollimiseks ning hoidmiseks mõeldud ruumid.»

Heinmäe sõnul tõstetakse praegused putkad ehitamise ajaks kõrvalplatsile ning turu tegevus selle pärast seisma ei jää. Turuhoone hakkab paiknema turu praegusel territooriumil, esiküljega Turu tänava poole.

Hetkel kuum