Kadi Heinsalu • 27. august 2001 kell 9:24

Käivitatud viisaregister hoiab asjaajamisel ametnike aega kokku

Täna käivitub Kodakondsus- ja Migratsiooniameti viisaregister, mis tulevikus võimaldab kõikide viisaasjadega seotud taotluste elektroonilist menetlemist, teatas kodakondsus- ja migratsiooniamet.

Viisaregister võimaldab tulevikus eri ametkondade - kodakondsus- ja migratsiooniameti, välisministeeriumi ja piirivalveameti poolt toodetavate viisaandmete ühist elektroonilist kasutust, hoides kokku andmete kooskõlastamiseks kuluvat aega.

Viisaregistri rakendamine on esimeseks sammuks viisaasjades paberkandjal asjaajamise kaotamise suunas ning annab edaspidi digitaalallkirja kasutuselevõtuga seotult mitmeid võimalusi inimeste asjaajamise lihtsustamiseks ja riigiasutuste töö efektiivsemaks muutmiseks.

Kolme nimetatud ameti viisaandmed asuvad tulevikus ühes andmebaasis ja kogu info on üheaegselt nähtav ja muudetav kõigis kolmes ametis. Viisaregistri kasutuselevõtuga väheneb andmete töötlemiseks vajalik aeg, vajadus andmete

dubleerimiseks ning on suurem võimalus viisapettuste avastamiseks.

Hetkel kuum