22. oktoober 2001 kell 22:00

Ametniku tõlgendusruum ? reeguleerida või mitte

EMT konkurendid loodavad, et sideamet kuulutab 55 turuosa omava mobiilsideoperaatori olulise turujõuga ettevõtjaks, koos kõigi sellest tulenevate nõuete, kohustuste ja kitsendustega. Sideametil on seadusega selline võimalus antud. Teatud võimalusi suurtele ettevõtetele kitsendusi seada annab ka konkurentsiseadus jm seadused, iseasi, kas ja millal riik neid kasutab ja kas see alati otstarbekas on.

Äripäeva arvates kasutab riik oma reguleerimis- ja järelevalveõigusi valikuliselt. Ametnikel on palju otsustus- ja tõlgendamisruumi kas, kuis ja kuidas oma regulaatoriõigusi kasutada.

Nt on riigil energiaturu inspektsiooni näol korralik järelevalve ja hinnatõusu ohjamise mehhanism Eesti Energia jaoks. Nagu viimase aja sündmused on näidanud, ei viitsi või ei pea riik siin aga vajalikuks mingit ohjamist või reguleerimist ette võtta. Teine küsimus on ka see, et Eesti Energia on riigile kuuluv monopol, kel pole konkurente, kes ühes või teises ametkonnas aktiivset lobitööd teeksid, et seaduste võimalusi ära kasutada ja võimsamale konkurendile riigi abiga kaikaid kodarasse loopida. Usutavasti poleks analoogselt mobiilsidevaldkonnaga ka Hansapanga või Saku Õlletehase konkurentidel midagi selle vastu, kui ka need ettevõtted kuulutataks turgu valitsevaiks ettevõtteiks koos sellest tulenevate kohustuste ja kitsendustega. Vähemalt 40 turuosaga ettevõtteid leiaks veelgi, keda konkurentsiseadus võimaldab turgu valitseva ettevõtjana käsitleda. Iseasi, kui kaugele seaduse tõlgendamisega minna.

Kliendi seisukohalt võiks isegi rõõmu tunda EMT kuulutamisest olulise turujõuga ettevõtjaks. Kui EMT peab oma teenustele kehtestama kulupõhised hinnad ega saa enam teenida ülikasumeid, nagu konkurendid väidavad, võiks mobiilside hindades oodata langust. Paraku ei pruugi EMT olulise turujõuga ettevõtjaks kuulutamine hinnalangust kaasa tuua.

Sündida võib hoopis see, et teiste operaatorite kasuminumbrid muutuvad tunduvalt positiivsemaks kui seni. Toimetus ei väida, et EMT ei tuleks kuulutada olulise turujõuga ettevõtjaks. EMT käes on sidumistasude kinnitamise ohjad ja ta on konkurentsiseaduse mõistes olulist vahendit omav ettevõtja. Ses mõttes on ta kuulutamine olulise turujõuga ettevõtjaks ehk õigustatud ja konkurentide soov EMT tiibu kärpida arusaadav. Samas aga annavad nii telekommunikatsiooniseadus kui konkurentsiseadus riigi ametkondadele tublisti tõlgendamisvõimalusi. Telekommunikatsiooniseadus lubab tunnistada olulise turujõuga ettevõtjaks ka kuni 25 või isegi väiksema turuosaga ettevõtte, sõltuvalt konkreetsetest konkurentsitingimustest sellel turul. (Nii pole olulise turujõuga ettevõtte alampiirist kaugel ka Tele2 ja Radiolinja). Samas saab seda teha vaid ettevõtte puhul, kes ei tõenda, et nii suure turuosa omamine ei ohusta vaba konkurentsi.

Nii et võimalusi ja vabadusi ametkondadel asja tõlgendada ning oma suva järgi käituda jätkub. Vaid ühes ei leia riik reguleerimis- ja ohjamisvõimalusi ? Eesti Energia hinnatõus.

Hetkel kuum