Inno Tähismaa • 24. oktoober 2001 kell 10:02

Pro Kapital peab maksma kogu börsi vahekohtu kulu

Börsi vahekohtule hagi esitanud AS Pro Kapital Grupp peab tasuma kogu kohtukulu, kuna börs loobus kostjana reglemendi järgsest võimalusest katta pool kuludest.

Börsi vahekohtu nõukogu esimees, advokaadibüroo Raidla Partnerid vandeadvokaat Raino Paron teatas Pro Kapitali esindajale, endanimelise advokaadibüroo vandeadvokaadile Aivar Pilvele saadetud kirjas, et Tallinna börs on otsustanud mitte tasuda poolt vahekohtu tasust.

Seetõttu otsustas vahekohtu nõukogu 17. oktoobril teha Pro Kapitalile ettepanek tasuda vahekohtu tasu täies ulatuses, s.o. maksta lisaks eelnevalt tasutud 155 000 krooni suurusele summale veel 155 000 krooni, kokku 310 000 krooni) 26. oktoobriks. Ühtlasi otsustas vahekohtu nõukogu juhtida Pro Kapitali tähelepanu asjaolule, et raha üle ei kanta, jäetakse vastavalt vahekohtu reglemendile esitatud hagiavaldus läbi vaatama. Hagiavalduses palus Pro Kapital tunnistada kehtetuks börsi noteerimiskomisjoni otsus Pro Kapitali aktsiate noteerimise lõpetamise kohta.

PKG juhatuse esimehe Luca Milani sõnul ei saa Pro Kapital börsi tasu maksmiseks sundida. ?Kuid ma rõhutan, et arbitraa?ivaidluste hea tava juurde käib kulude pariteetne tasumine. Seda enam on raske mõista börsi juhtkonna käitumist situatsioonis, kus nad on börsi vahekohtu nõukogu otsuse osas silmapaistvalt enesekindlad,? ütles Milani. ?Kui oma edus ollakse nii veendunud, siis võiks õigusemõistmist soodustada, mitte takistada,' lisas Milani.

Milani sõnul maksab PKG vahekohtu summa täies ulatuses ära kuna on huvitatud vaidluse korrektsest lahendusest. 'Selles situatsioonis pole meil muud valikut ja 155 000 krooni pole summa, mille pärast me loobuksime oma õiguste kaitsest', ütles Milani.

Vastavalt reglemendile teeb börsi vahekohtu nõukogu pärast vahekohtu tasu suuruse fikseerimist pooltele ettepaneku tasuda see võrdsetes osades. Kostjal on õigus ettepanekust keelduda ning sel juhul tuleb kogu summa tasuda hagejal, sest vastasel juhul jäetakse hagiavaldus läbi vaatamata.

Luca Milani on viimaseid päevi Pro Kapital Grupi juhatuse esimees kuna kandideerib tuleval nädalal toimuval grupi aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul ettevõtte nõukogu liikmeks

Hetkel kuum