25. oktoober 2001 kell 22:00

Autovõtmetel tuleb silm peal hoida

Võtmete hooletu hoidmine on kindlustusvõtja poolt lepingutingimuste rikkumine ja see soodustab ilmselgelt kahju tekkimist. Üldjuhul on sõidukikindlustuse tingimustes sätestatud, et võtmeid ei või hoida kohas ning viisil, mis võimaldaks lihtsalt nende vargust. Samuti tuleb sõidukist lahkumisel sulgeda aknad, lukustada sõiduk ja pakiruum ning peale panna signalisatsioon ja immobilaiser. Siinkohal näitena ühes riigikohtu lahendis (2-1-153-00) toodud seisukoht. Juhul kui võtmete vargus toimub jope põuetaskust, on see siiski vaadeldav võtmete äravõtmisena tõkke ületamisega. Sel juhul on sõiduki kasutaja täitnud auto võtmete hoidmisel tavapärast mõistlikku hoolsust ja võtnud tarvitusele vajalikud abinõud, et vältida sõiduki võtmete sattumist kõrvaliste isikute kätte. Kuna aga viimastel aastatel on sagenenud just sellised autovargused, kus esmalt varastatakse sõiduki võtmed ja seejärel juba ka sõiduk, on mõned seltsid lepingutingimuste hüvitamise välistustesse lisanud klausli, et sõiduki võtmete või ärandamisvastaste seadmete juhtpultide vargusest või kaotsiminekust tekkinud kahju ei hüvitata ja varguskahju hüvitamise eelduseks on, et kõik võtmed oleksid sõiduki omaniku või valdaja käes. Sõiduki röövimise puhul see säte muidugi ei kehti.

On endastmõistetav, et kui sõiduk kindlustatakse varguse riski vastu, on eelduseks kindlustusseltsi poolt aktsepteeritud ärandamisvastaste seadmete (elektrooniline alarmsüsteem ja immobilaiser) olemasolu sõidukil. Lisaks liigub Eestis üsna palju mõne aasta vanuseid sõiduautosid, millel on ainult üks võtmekomplekt. Kui see iseenesest tühine asjaolu avaldusse ja poliisile märkimata jätta ning sõiduk varastatakse, nõuab selts siiski kõigi võtmekomplektide esitamist. Tavaliselt on neid sõiduautodel kaks kuni neli. Sekelduste ärahoidmiseks peaks sõidukikindlustusavaldusele ja/või poliisile lepingu sõlmimisel selle eriasjaolu kirja panema, samuti tuleb märkida ka ärandamisvastaste seadmete kirjeldus. Teada tuleb ka seda, et kuna sõiduki võtme(te), sh signalisatsiooni ja immobilaiseri juhtpultide varguse või kaotamise korral on tegemist riski olulise suurenemisega, peab kindlustusvõtja probleemide ennetamiseks viivitamatult teatama sellest ka seltsi ning kohe vahetama kõik lukud ja paigaldama uue kindlustusandja poolt aktsepteeritud turvasüsteemi.

Autor: Aare-Matti Inglist

Hetkel kuum