28. oktoober 2001 kell 22:00

Võitlus salaviina vastu

Eesti tuntud ja seaduslikke alkoholitootjaid ühendav Viina Liit on korduvalt pöördunud vabariigi valitsuse ja erinevate ministeeriumide poole konkreetsete ettepanekutega, mida saaks riik teha, et vähendada praegu alkoholiturust erinevatel hinnangutel 35?50% moodustava kahtlase kvaliteediga ning riigimaksudest kõrvale hiilimisega valmistatud salaviina osa.

Neist ettepanekutest üks puudutab aktsiisimäärade alandamist, kuna salaviina kui sotsiaal-majandusliku probleemi puhul ei saa olukorda lahendada vaid administratiivsete, repressiivsete ja propagandistlike meetmetega. Viina Liidu juhatuse esimees Aleksander Skoblov (ÄP 12.09.)

___________________________________________

Sotsiaalministeeriumil vaadata läbi ?Alkoholismi ja narkomaania ennetamise programmis aastateks 1997?2007? planeeritud tegevused ning esitada valitsusele kahe nädala jooksul ettepanekud seni programmi alkoholismi osa elluviimist takistanud asjaolude kõrvaldamiseks.

Maavanematel leppida koostöös politseiprefektuuridega 15. oktoobriks 2001. a kohalike järelevalveametkondadega ning linna- ja vallavalitsustega kokku regulaarne infovahetus ning iganädalane tegevuskava alkoholikäitlejate kontrollimiseks ja salaalkoholi müügikohtade väljaselgitamiseks.

Siseministeeriumil teha politseiprefektuuridele ülesandeks: tagada isikutele ja avalikkusele võimalus salaalkoholikaubanduse ning muude õigusrikkumistega seonduva teabe edastamiseks (vihjetelefon) ning jätkata regulaarseid iganädalasi kontrollaktsioone salaalkoholi müügi ning tootmisega seonduva teabe kontrollimiseks. Põllumajandusministeeriumil valmistada 2001. aasta detsembriks ette kaasaja nõuetest tulenev riigi alkoholipoliitika dokumendi eelnõu. Majandusministeeriumil jätkata regulaarselt kaks korda aastas uuringute korraldamist ülevaate saamiseks salaalkoholi tarbimise tendentsidest ning salaalkoholi hindadest ja turuosast. Väljavõte valitsuse 2. oktoobri korraldusest ?Ametkondadevaheline tegevuskava salaalkoholi vastase võitluse tõhustamiseks?.

Hetkel kuum