Ülar Lauk • 6. november 2001 kell 11:40

Samaara pankrotistus linnapea populistliku tegevuse tõttu

Esmaspäeval tegi Venemaa Samaara oblasti asekuberner Viktor Kazakov ametliku avalduse, mille järgi oblastivõimud viivad Samaara linna eelarvele välise juhtimise, kirjutab Kommersant.

See on pretsedent. Esmakordselt rakendatakse Venemaal Eelarvekoodeksi normi, mille järgi alama astme eelarve läheb kõrgemalseisva eelarve kontrolli alla juhul kui alama astme eelarvevõlad ületavad 20% kogu eelarvest.

Eelarvekriisile panid aluse 1997.a. valimised, kui linnapea valimistel võitis Georgi Limanski lubadusega, et ei tõsta korteriüüri. Linnapea on oma lubadusest kinni pidanud, kuid umbes poolteist aastat tagasi tekkisid Samaaral suured võlad eelkõige energeetikute ees. Samaara linna eelarve ei kannatanud välja üha suurenevaid dotatsioone korteriüüridele ja pankrotist hakati rääkima juba 2001.a. alguses.

Uutel linnapea valimistel 15.juulil võitis taas Georgi Limanski, kuid linnavalitsus pidi kommertspankadelt võtma laenu juba üle 200 mln rubla.

Oblastiduuma saadikud lükkasid vaatamata kommunistide toetusele tagasi Limanski nõudmise suurendada dotatsioone linnale. Kuberner Konstantin Titovi ja linnapea Georgi Limanski vahel tekkinud vastasseisus rakendataksegi nüüd esmakordselt Venemaal Eelarvekoodeksi paragrahvi 112.

<#Kommersant=http://www.kommersant.ru/lenta.html?id=25270>

Hetkel kuum