Viktoria Korpan • 13. november 2001 kell 16:26

Linn soovib suurendada oma tulubaasi

Tallinna linnapea Tõnis Palts hindas kohtumist rahandusministri Siim Kallasega oluliseks ja konstruktiivseks.

'Linna sooviks on leida ühiseid lahendusi, et hoida laenukoormus võimalikult madalal tasemel,' ütles Palts. 'Parim viis selleks on linna tulubaasi suurendamine.'

Palts rõhutas, et investeeringute katteks laenu võtmine ei ole eesmärk omaette, linna jaoks on tähtis oluliste projektide elluviimine.

Paltsu sõnul pandi kohtumisel asjad loogilisse järjekorda, linna laenuteemal ei rääkitud.

'Arutasime, kuidas suurendada linna tulubaasi ja kuidas riigiga investeeringuid jagada,' ütles Palts. 'Olen kindel, et jõuame selles osas riigiga mõlemale poolele sobivate lahendusteni,' ütles Palts. Samuti vaatab linn üle võimalused, kuidas oma jooksvaid kulusid vähendada.

Paltsu sõnul on linna tuludebaas muutunud järjest väiksemaks, kuludebaas on aga suurenenud.

Tulude suurendamisel näeb linn kõige reaalsemalt sadama ja linna vahelist koostööd projektides, mis tooksid kasu mõlemale. Samuti osade sadamaga seotud kulude ja investeeringute ära võtmist linnalt.

Teine oluline koht, kus riik saab kaasa aidata on investeeringute pool ning seda eriti teedeehituse valdkonnas. Kõne all oli riigi kaudu ISPA rahade kaasamine, mis oleks reaalne juba 2003. aastast.

'See vähendaks oluliselt linna investeeringuid teedeehitusse ehk linna eelarvekoormust,' ütles Palts.

'Leppisime kokku, et edaspidi aslutab Tallinn kui suurima eelarvega kohalik

omavalitsus riigiga eelarve alast infovahetust juba selle koostamise algstaadiumis. See aitaks mõlemapoolseid võimalusi ära kasutada ja õimalikke ohtusid ära hoida,' ütles Palts.

Paltsu sõnul räägiti kohtumisel ka maade küsimusest. 'Linna eesmärk on läbi maade munitsipaliseerimise suunata linna arengut,' ütles Palts. Praeguse seisuga on linnal 5 % munitsipaalmaad.

Paltsu sõnul on analoogseid kohtumisi rahandusministriga kavas jätkata ning järgmine kohtumine peaks aset leidma juba tuleva nädala teisel poolel.

Hetkel kuum