13. november 2001 kell 22:00

MTÜd Jõgevamaal

Omavalitsuste sundliitmise kava on jooksnud ummikusse. Vabatahtlikult soovis ühineda vaid iga kolmas omavalitsus. Teatud mõttes on omavalitsusjuhtidel isegi õigus. Ei ole mingit mõtet alluda reformijate tahtele olukorras, kus põhirõhk on suunatud piiride ümberjoonistamisele.

Initsiatiiv peaks tulema hoopis altpoolt, sest peale liitumise saavad omavalitsused ka muul viisil oma nappe vahendeid koondada. On mitmeid võimalusi alates raha korjamisest ühisürituste läbiviimiseks kuni mittetulundusühingute moodustamiseni.

Jõgevamaa omavalitsuste volikogudelt oodataksegi heakskiitu kahele MTÜ projektile: Omavalitsuste Infotehnoloogia Keskus ja Jõgevamaa Aktiviseerimiskeskus. Kui IT keskus luuakse nn tühjale kohale, siis aktiviseerimiskeskus kasvaks välja 1998.a kuue Peipsiäärse valla poolt Saare valla juurde loodud aktiviseerimiskeskusest. Antud piirkonnas elab 30 maakonna rahvastikust.

Praegu on selge, et infotehnoloogia keskuse loomise poolt on enamik omavalitsusi. Aktiviseerimiskeskuse idee toetamise osas on aga paljud omavalitsused otsustamiseks aja maha võtnud.

Aktiviseerimiskeskuse puhul ei ole probleem raha, sest valitsus on poolelioleva hoone valmisehitamiseks juba eraldanud üle 2,8 mln kr. Kogu ehitus läheks maksma üle seitsme miljoni krooni. Küsimus on hoopis keskuse asukoht Voore asulas, mis ei paikne mitte maakonna keskmes, vaid ühes ääres. Ei ole aga teada, kuidas kavatsetakse sinna töötuid transportima hakata.

Kogu Jõgevamaad haarava aktiviseerimiskeskuse idee paistab toores olevat, sest keskuse moodustamise alused ja põhimõtted on lõpuni läbi arutamata. Erinevatel piirkondadel on oma arusaamad. Jõgeva piirkond loodab pikaajaliste töötute küsimuse lahendamisel Kuremaa Põllumajandustehnikumi, Põltsamaa piirkond aga Põltsamaa Kodu- ja Põllutöökooli kaasabile. Saare aktiviseerimiskeskuse tööpiirkonda oleks seega märksa mõttekam laiendada Ida-Virumaa ja Tartumaa valdadesse.

Autor: Raivo Sihver

Hetkel kuum