Sulev Oll • 20. november 2001 kell 13:37

Raudteel jõudsid läbirääkimised ummikseisu

Eesti Raudteelaste Ametiühing saatis oma kirjas AS Eesti Raudteele konkreetsed nõudmised, kus tehti ettepanek, et AS Eesti Raudtee sõlmiks raudteelastega kokkuleppe, milles kollektiivlepingu lisaks oleks võrdse juriidilise jõuga sotsiaalprogramm.

Sotsiaalprogrammi sätete täitmise korral AS Eesti Raudtee poolt tagaks ametiühing koondamiste ajal töörahu.

Kuigi AS Eesti Raudtee ja Eesti Raudteelaste Ametiühing on läbirääkimistel jõudnud mitmete oluliste kokkulepeteni sotsiaalprogrammis, on lahendus siiski leidmata osades raudteelastele olulistes punktides.

Raudteelased nõuavad sotsiaalprogrammis, et tööd jätkaks Tapa Veduridepoo, et koondatavate arvud oleksid ametiühingute ja tööandjate vahel kooskõlastatud ning lepingu lisas oleks fikseeritud, et AS Eesti Raudtee koondab 2002. aastal mitte üle 350 AS Eesti Raudtee töötaja.

Ametiühingud soovivad tööandjalt kirjalikku informatsiooni täiend- ja ümberõppe võimalustest tööandja kulul ning AS Eesti Raudtee vakantsetest töökohtadest. Samuti soovitakse tööandjalt ka reaalset koolitust ja ümberõpet.

Kuna selle lepingu sõlmimine on äärmiselt oluline töötajate garantiide ja samuti riigi seisukohalt, siis tahavad raudteelased pöörduda peaministri poole. Raudteelased teevad peaministrile ettepaneku kohtuda selle küsimuse arutamiseks. Oma lõplikud seisukohad on esitatud ka tööandjale.

Raudteelased on veendunud, et tekkinud olukorda on võimalik lahendada nüüd vaid riigi jõulisel sekkumisel. Olukord Eesti Raudteel on muutunud plahvatusohtlikuks ja juba valmistutakse protestiaktsioonideks.

Hetkel kuum