Virkko Lepassalu • 22. november 2001 kell 22:00

Ettevõtjad ei andnud Lajale lisamiljoneid

Eesti Tööandjate Keskliit koondab Eesti mõjukaimaid tööandjaid, sinna kuulub nii ettevõtteid kui erialaliite. Viimastel kuudel küdes tulena tuha all mitmete liidu liikmete rahulolematus liidu uue tegevdirektori Tiit Laja kulutuste suurendamise poliitika vastu. Seetõttu aimas enamik liidu liikmeid juba ette eilse üldkogu sisulist, seni pretsedenditut läbikukkumist.

Enne üldkogu jagati osalejatele välja uut liikmemaksusüsteemi tutvustav tabel. Sellest nähtus, et erialaliidu liikmemaksu aluseks soovib keskliidu tegevjuhtkond seada 0,025 erialaliidu tööjõukuludest ning ettevõtte liikmemaksu aluseks 0,1 ettevõtte tööjõukuludest.

Eelarvet soovis liidu tegevjuht Tiit Laja sellise meetodiga üldse suurendada üle 40.

?Küsimus on selles, kas minna arenguteed ja või säilitamise teed,? kommenteeris Laja ettepanekut.

Kui näiteks Eesti Energia maksab praegu 60 000 krooni liikmemaksu, siis vastavalt uuele süsteemile, kui üldkogu selle kinnitaks, 90 000 krooni. Keskmiselt tõuseks liitu kuulumise tasu ettevõtetele 10 000?20 000 krooni aastas.

Lisaks kuuele praegu ametis olevale inimesele kavandab liit võtta ametisse veel kolm. Tööjõukulud suureneksid seega koos juba ametisolevate inimeste palgatõusuga 2,1 miljonilt kroonilt 2,74 miljonile.

?Liikmemaksu tõus oli üks peamisi põhjusi, miks järgmise aasta eelarve projekt maha hääletati,? ütles pärast üldkogu lõppu Eesti Keemiatööstuse Liidu juhatuse esimees Ilmar Vesiallik. ?Üldkogu otsustas, et asutakse ette valmistama uut erakorralist üldkogu koosolekut. Tegevjuhtkonna kodutöö oli üldiselt tegemata.?

Hotellide ja Restoranide Liidu tegevdirektor Donald Visnapuu ütles, et kulusid võib suurendada vaid siis, kui sellest liidu liikmetele kasu tõuseb. ?Kui kulude hädavajalikkust ei tõestata, tekitavad nad tõsiseid kahtlusi,? ütles Visnapuu.

Kui Tiit Laja ettevõtjatele meelepärasema eelarveprojektiga napi kuu jooksul valmis ei saa, peab liit uude aastasse astuma ilma eelarveta. ?Järgmiseks korraks saab eelarve loodetavasti korrektselt ette valmistatud,? märkis Eesti Tekstiili peadirektor Ülo Kotkas.

Eesti Tekstiili peadirektori ja mõnede teiste liidu ettevõtjate survel täienes eilne koosoleku päevakord veel ühe päevakorrapunkti võrra, milleks oli revisjonikomisjoni moodustamine. Vaidlustele revisjoni üle kulus umbes pool tundi.

Mitmed liitu kuuluvad ettevõtjad kahtlustavad, et tegevjuhtkond on endale ettevõtjate raha eest lubanud liigseid, raiskamisele kalduvaid kulutusi. Oma kahtluste ümberlükkamiseks soovivad nad revisjoni. Revisjonikomisjoni moodustamiseni või revidendi määramiseni jõuavad ettevõtjad järgmisel, erakorralisel koosolekul.

Hetkel kuum