Andres Kärssin • 5. detsember 2001 kell 11:43

Tallinn pooldab diagnostikakeskuse loomist olemasolevate haiglate baasil

Tallinna linnavalitsus toetab Tallinna Diagnostikakeskuse varade baasil haiglate osalusega aktsiaseltsi loomist, et tagada raviasutustele võrdsed õigused ja võimalused diagnostikateenuste tellimisel ja kasutamisel.

'Tallinna linnavalitsus toetab AS Tallinna Diagnostikakeskuse asutamist juhul, kui selle asutavad Ida-Tallinna Keskhaigla AS, Lääne-Tallinna Keskhaigla AS ja SA Tallinna Lastehaigla,' ütles abilinnapea Anders Tsahkna.

'Eesmärk on, et kõigile raviasutustele oleks tagatud võrdsed võimalused ja hinnad,' ütles Tsahkna.

Tallinna Diagnostikakeskuse varade baasil haiglate ühisosalusega aktsiaseltsi loomist pooldavad ka ühendatud haiglate juhtkonnad.

'Vastasel korral peavad teised raviasutused hakkama diagnostikateenust Ida-Tallinna Keskhaiglalt sisse ostma, kuna Tallinna Diagnostikakeskus on arvatud Ida-Tallinna Keskhaigla koosseisu,' ütles Tsahkna. 'See seaks Ida-Tallinna Keskhaigla eelisolukorda.'

Linnavalitsus otsustas mitte toetada linnavolikogu otsuse eelnõu luua Tallinna Diagnostikakeskuse vara baasil iseseisev, haiglatest sõltumatu sihtasutus. 'Volikogu otsuse eelnõuga nõustumine tähendaks volikogu heakskiidul juba tehtud toimingute tagasipööramist ning Ida-Tallinna Keskhaigla asutamise edasilükkumist,' ütles Tsahkna. Äriseadustik ei võimalda linnavalitsusele kui Ida-Tallinna Keskhaigla aktsionärile tema poolt tehtud sissemakset.

Ida-Tallinna Keskhaigla AS-i aktsiakapitali moodustab ühe osana ka Tallinna Diagnostikakeskuse valitsemisel olev kinnis- ja vallasvara. Äriseadustik välistab asutamisotsuse muutmise enne äriühingu kandmist äriregistrisse.

Kui peetakse vajalikuks asutamisotsust muuta, tuleb pidada uus asutamiskoosolek ning volikogule tuleks esitada uus Ida-Tallinna Keskhaigla AS asutamise eelnõu, millest on välja jäetud Tallinna Diagnostikakeskus.

Asutamise lõpusirgele jõudnud Ida-Tallinna Keskhaigla AS, Lääne-Tallinna Keskhaigla AS ja SA Tallinna Lastehaigla alustavad tegevust juba jaanuarist. Ühiselt moodustatav AS Tallinna Diagnostikakeskus tagab teenuste võrdsetel alustel kättesaadavuse ning välistab kalli aparatuuri dubleerimise.

Tsahkna sõnul nõustus Tallinna linna tervishoiureformi komisjon 18. mai koosolekul tõepoolest Tallinna Diagnostikakeskuse asutamisega, kuid tingimusel, et selle asutavad Ida-Tallinna Keskhaigla AS ja Lääne-Tallinna Keskhaigla AS ning asutamisele kaasatakse SA Tallinna Lastehaigla ja SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla.

Tallinna linnavalitsuse mittenõustuva otsuse aluse ehk linnavolikogu otsuse eelnõu esitas linnavolikogu liige Aleksandr Beloussov.

Eelnõu näeb ette nõustuda sihtasutuse Tallinna Diagnostikakeskus asutamisega ja muuta osaliselt linnavolikogu 25. jaanuari 2001 otsust nr 14 ning linnavolikogu 23. augusti 2001 otsust nr 226, arvates Tallinna Diagnostikakeksuse loodava Ida-Tallinna Keskhaigla koosseisust välja.

Hetkel kuum