6. detsember 2001 kell 22:00

Kallas kehtestas uued maksudeklaratsioonid

IMG Konsultanti juristi Ranno Tingase selgitusel on muudatusi tehtud deklaratsioonis TSD ja selle lisas 7 ning vormis ESD. Kehtetuks on tunnistatud vorm TSM HK. Lisaks on kehtestatud pensionidelt tulumaksu kinnipidamise kord.

Täiesti uued vormid on:

TSM1 ?Mitteresidendist füüsilisele isikule tehtud väljamaksete, kinnipidamiste ja arvestatud sotsiaalmaksu tõend?;

INF 1 ?Deklaratsioon dividendide ja muude kasumieraldiste saajate kohta?;

INF 2 ?Füüsiliste isikute poolt tasutud eluasemelaenu intresside deklaratsioon?;

INF 3 ?Füüsiliste isikute poolt tasutud koolituskulude deklaratsioon?;

INF 4 ?Saadud kingituste ja annetuste ning nende kasutamise deklaratsioon?;

INF 5 ?Täiendava kogumispensioni kindlustuslepingu alusel füüsilistelt isikutelt saadud kindlustusmaksete deklaratsioon?;

INF 6 ?Füüsiliste isikute poolt soetatud vabatahtliku pensionifondi osakute ja nende soetamisel makstud summade deklaratsioon?.

Muudatused tulenevad tulumaksuseaduses tehtud muudatusest ning töötuskindlustuse seadusest ja kogumispensionide seadusest. Nii on TSD vormidele lisatud lahtrid töötuskindlustusmakse ja kohustusliku kogumispensioni makse deklareerimiseks.

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2002 ning esimest korda tuleb uued vormid esitada 10. veebruariks 2002.

Autor: ÄP Online

Hetkel kuum