Inge Rumessen • 19. detsember 2001 kell 15:49

NRG tehing võimaldab täita ELi keskkonnanõudeid

Eestil on keeruline täita Euroopa Liidu keskkonnanormatiive, kui Narva Elektrijaamade mõlema jaama katlaid ei renoveerita, on NRG Eesti esinduse direktor Hillar Lauri seisukohal.

Elektrijaamade 49% aktsiate erastamine on sisuliseks eelduseks, et jaamade katelde

renoveerimiseks vajalik finantseerimislepe teoks saab.

Elektrijaamade 49% aktsiate müügi tehingu tingimused näevad ette Narva elektrijaamade plokkide renoveerimist ning praeguste katelde asendamist efektiivsemate ning keskkonnasäästlikemate keevkihtkateledega.

Ilma renoveerimata ei saa Euroopa Liidu keskkonnanormatiivide tõttu jaamade kõiki võimsusi kasutada ja alates 2005. aastast tuleks paratamatult hakata osa elektrit Eestisse sisse ostma.

Näiteks on praegu, renoveerimata katelde puhul Narva elektrijaamade poolt õhku paisatava vääveldioksiidi (SO2) hulk 2000 mg/nm3, Euroopa Liidu keskkonnanormatiivides on lubatud hulk viis korda väiksem - 400 mg/nm3 kohta.

'Keskkonnanõuete mittetäitmine oli ka see aspekt, mida NRG president Dave Peterson pidas esmaspäeval ajakirjanikele antud pressikonverentsil silmas, kui ta väitis, et tehingu katkijäämisel võib olla Eestil raskem pidada liitumisläbirääkimisi Euroopa Liiduga,' ütles Hillar Lauri.

Hetkel kuum