Kadi Heinsalu • 6. veebruar 2002 kell 9:40

Koondatud linnavaranõunik Indrek Oja saab Tallinna reservfondist 60 000 kr

Linnavalitsus otsustas eraldada reservfondist linnakantseleile 61 000 krooni hüvituse maksmiseks teenistusest vabastatud linnavaranõunikule Indrek Ojale, teatab Raepress.

Antud summast moodustab töötasufond 45 900 krooni ja sotsiaalmaks 15100

krooni.

Linnavaranõuniku koht koondati linnakantselei koosseisust alates 1.

veebruarist 2002.

Vastavalt avaliku teenistuse seadusele makstakse ametnikule tema koondamise

hüvitust kui ametnikul on avaliku teenistuse staazi kolm kuni viis aastat-kolme kuu ametipalga ulatuses ning kuna ei olnud võimalik järgidateenistusest vabastamise etteteatamise tähtaega- üks kuu, tuleb ametnikulemaksta iga etteteatamistähtajast puudu jäänud tööpäeva eest palka.

Kuna linnavaranõuniku koondamist et olnud võimalik ette näha linnaeelarve

koostamisel ja töötasudeks ettenähtud vahendite planeerimisel eraldati rahalinnakantseleile reservfondist.

Hetkel kuum