Inno Tähismaa • 21. veebruar 2002 kell 14:06

Toivo Ninnas peab aru andma Tammsaare pargi klaaskohviku kohta

Tallinna volikogu Rahvaerakonna Mõõdukad fraktsioon pärib abilinnapea Toivo Ninnaselt aru detailplaneeringute koostamise ja Tammsaare pargis asuva Liaania kohvikuga seotud probleemide kohta, vahendab Postimees Online.

Mõõdukate fraktsiooni liige Liis Klaar esitab abilinnapeale arupärimise Tammsaare pargis paikneva Liaania kohvikuga seotud probleemide kohta.

?Tammsaare pargis asub 1997. aastast avalik kohvik, mis viimased aastad kannab Liaania nime. Paraku jätab kohvik järjest masendavama mulje ja rikub seega linnapilti,? leiab Klaar.

Otse linna südames asuv katkise aknaklaasi ja lagastatud ümbrusega kohvik ei tee Tallinnale kindlasti au. Klaar pärib abilinnapealt, kas vastab tõele, et kohvikul puudub kanalisatsioon.

Samuti soovib ta teada, kas linnavalitsus on kontrollinud sanitaarnõuete täitmist kohvikus ja kaalunud võimalust mitte pikendada kohviku tegevusluba.

Klaar tunneb ka huvi, kas kohviku hoone on ametlikult ajutine- või püsiehitis ning kas linnavalitsuse arvates on Tammsaare park taolise kohviku jaoks üldse kõige õigem paik.

Mõõdukate fraktsiooni liige Mart Meri arupärimine on tingitud Mõõdukate fraktsiooni murest Tallinnas teostatavate detailplaneeringute õiguskindluse pärast.

?Tallinna linn pole kulutanud raha detailplaneeringutele, vaid jätnud need kulud huvitatud isikute kanda,? leiavad arupärimise esitanud Mõõdukad. ?Samas paneb planeerimis- ja ehitusseadus (PES) vastutuse planeeringute eest omavalitsustele.? Meri ootab abilinnapealt vastuseid küsimustele, kas linnavalitsusel on kavas astuda samme, mis viiks nimetatud küsimuses linnavalitsuse, konkreetsemalt säästva arengu ja planeerimise ameti (SAPA) igapäevase praktika kooskõlla ehitusseadusega.

Hetkel kuum