Heigo Kaldra • 25. veebruar 2002 kell 22:00

Ebaausa konkurentsi vastu elamuhoolduses

Lugedes viimasel ajal meedias üllitatud BREMi kaitsekõnesid ja kirjutisi teemal konkurents, propaganda ja provokatsioonid, tuleb esmalt pähe mõte, et Goebbelsi ideed elavad edasi. Alustame või sellest, kes mida mis järjekorras teinud on. Minu Vara kommentaare on 4?5 korda vähem kui uudiseid konkurendi tegevusest, rääkimata artiklitest ja pöördumistest. Jääb arusaamatuks, miks ajakirjanike õigust ja kohustust võtta olulistele teemadele kommentaare ja koguda taustinfot, sh konkurentidelt, nimetatakse Minu Vara propagandasõjaks BREMi vastu.

Konkurentsi koha pealt on aga kirjutistes olnud lausa ärilauseks pretendeerivaid väiteid stiilis ?miks nad ei teeninda erastamisel enda haldusse saadud maju ja tulevad meie klientidele oma teenust pakkuma!? Sellised mõtteavaldused kuuluvad küll puhtalt sotsialistlikku plaanimajandusse.

Minu Vara pakkumist võtta üle raskustesse sattunud ettevõtte kliendid nimetatakse provokatsiooniks. Nojah, eks igaüks mõtleb oma rikutuse astmelt. Kuna negatiivse sisuga artiklid muutsid ärevaks ka meie kliendid, oli Minu Vara eesmärk anda turule signaal, et majandusharus tervikuna pole midagi hullu lahti ning et Minu Varal pole võlgu ega rikkumisi.

BREM pole ammu enam turuliider (MV 1,7 miljonit m2 teenindatavat pinda BREMi 1,35 vastu, MV-l üle 30 000 kliendi, BREMil 26 000), kuigi erastamisel alustas ta kaks korda paremalt stardipositsioonilt. Väga kõnekas fakt töö kvaliteedi ja sisu kohta. On kummaline, et samas suurusjärgus ettevõttele on elanikud väidetavalt võlgu 4 korda enam kui kliendid Minu Varale (ca 20 miljonit ja võlg näitab vähenemist).

Minu Vara on lisaks Tallinna linnale ainus koht, kus on põhjalik info kõigi erastatud ettevõtete ja erastamislepingute üksikasjade kohta, seda ka konkurendi puhul, sest tingimused olid identsed.

On loomulik, et lepingute jämeda rikkumise korral suurkonkurendi poolt (sellega endale paremat turupositsiooni ja soodustusi välja pressides) ei saa Minu Vara selgelt ebaausa konkurentsi tekitamist vaikides pealt vaadata. Erastamislepingusse Tallinna poolt ettenägelikult sisse kirjutatud garantiid olidki mõeldud sellisteks puhkudeks, kui keegi erastajaist peaks lepingut eirama või kohustusi muul moel rikkuma. Minu Varal pole selle lepingu täitmisega probleeme.

Alusetu on rääkida ses äris monopolide ohust, kui korteriühistute moodustamine või klientide rahulolematuse korral valitseja vahetamine on lihtsamast lihtsam.

Täna osutavad turul haldus- ja hooldusteenust üle 250 ettevõtte ja tuhandeid FIEsid. Lihtne loogika ütleb: mida suurem on teenindatav pind, seda väiksem tuleb ühe ühiku teenindamiseks tehtav kulu, mistõttu on mõistetav praegu ajaloolistel (erastamiseelsetel) põhjustel virelevate haldusettevõtete soov kasvada. Mida suurem ettevõte, seda kvaliteetsemat ja mitmekülgsemat teenust saab pakkuda. Minu Vara on väga selgelt teadvustanud tõsiasja, et palka maksab klient ehk tema rahulolust sõltub meie püsimajäämine ning areng.

Ka Minu Vara loodab, et kliendid suudavad analüüsida fakte ja teevad vahet propagandal ning tegelikkusel, laskmata end segada konkurentsivõitluse mürast.

Hetkel kuum