25. märts 2002 kell 13:28

Mõõdukate seaduseparandus annaks omavalitsustele 500 mln kr lisaks

Mõõdukad esitasid täna Riigikogule seaduseeelnõu, mis muudab põhimõtteliselt kohalike omavalitsuste rahastamisskeemi, andes neile lisaraha 500 miljonit krooni.

Eelnõu kohaselt hakkaksid kõik omavalitsused saama riigieelarvest mittesihtotstarbelisi eraldisi proportsionaalselt elanike arvuga ja sõltumata tulumaksu ning maamaksu laekumistest.

Lisaks eraldistele on omavalitsustel iseseisvaks kasutamiseks maamaks, 10% füüsilise isiku tulumaksust, ressursimaks ja kohalikud maksud. Riigieelarve omavalitsusfondi osa fikseeritakse seadusega ja selle suurus on vähemalt 22% riigieelarve mahust, arvestamata riigieelarve sotsiaalmaksu osa.

Muudatustega suureneb omavalitsuste osa kogu avaliku sektori kulutustest ca 0,5% võrra SKP-st ehk 2002 aasta arvestuses ca 500 miljonit krooni.

Pakutud skeemi rakendamise korral jääksid Tallinna tulud enam-vähem samaks tänasega, Tallinnast jõukamad jäävad ikka jõukamaks, kuigi nende sissetulekud mõnevõrra vähenevad, ning vaesemad saavad niipalju jõukamaks, et v.a. kõige väiksemad omavalitsused osutuvad iseseisvalt investeerimisvõimeliseks, leiavad Mõõdukad.

Seaduse jõustumine on kavandatud 2003.aasta 1. jaanuariks, mis võimaldab juba 2003.aasta riigieelarve omavalitsuste osa koostada lähtudes käesolevast eelnõust

Hetkel kuum