5. aprill 2002 kell 11:30

Eesti Energia voolumõõtjate kellad töötavad endiselt vööndiajas

Seoses suveajale üleminekuga on muutunud Eesti Energia klientide öötariifi kasutusaeg. Öötariif kehtib kuni suveaja lõpuni esmaspäevast reedeni kella 24.00 ? 8.00 ja laupäeval ning pühapäeval ööpäevaringselt.

Öötariifi kellaaegade muutus tuleneb suveajale üleminekust, Eesti Energia

voolumõõtjate kellad töötavad endiselt vööndiajas. Mingeid voolumõõtjatekellade ümberprogrammeerimisi ei tehta, sest need kulutused ei olemajanduslikult põhjendatud.

Suveajale üleminek on klientidele kasulik, kuna õhtusel valgel ajal on

elektritarbimine väike ja kellaaegade muutusega seoses lisandub ükshommikune suure tarbimisega soodustariifi tund.

Suveajale üleminek toob Eesti Energiale kahju hinnanguliselt 5 miljonit

krooni.

Hetkel kuum