Signe Leesmann • 23. aprill 2002 kell 12:13

Enam sotsiaaltoetusi läheb jõukamatele inimestele

Sotsiaaltoetuste taotlejate tausta kontrollitakse vähe.

Vaesuses elavad pered saavad 32,3% ja mittevaesed pered 67,7% sotsiaaltoetustest eraldavatest summadest, nii selgub uuringust Sotsiaaltoetuste efektiivsus ja mõju tööjõupakkumisele. Uuringu viisid läbi Sotsiaalministeerium ja Poliitikauuringute Keskus PRAXIS.

Kuigi toimetulekutoetus on otseselt vaesuse leevendamiseks mõeldud toetus, saavad vaesed seda vaid 37,7%. Tulemus näitab, et toimetulekutoetuse määramisel on vajalik paremini kontrollida inimeste tausta.

Lastetoetuste ja töötu abirahade puhul ei olegi eesmärgiks, et need jõuaksid ainult vaestele. Kuid uuringutulemuste järgi on vaeseid saajate hulgas liiga vähe. Vaeste osakaal töötu abirahade saamisel moodustas ainult poole, mis näitab sihtotstarbetut toetuse kasutamist. Tervelt 50% abirahadest läheb jõukamatele, kes saaksid ka ilma selleta hakkama.

Sotsiaalministeeriumi asekantsleri Piret Lillevälja sõnul ei taotle tegelikud toetuse vajajad töötu abiraha või toimetulekutoetust sageli seetõttu, et neil pole raha bussipileti ostuks vastavasse ametiasutusse kohale minemiseks.

Hetkel kuum