Raimo Ülavere • 26. aprill 2002 kell 6:12

Tolliamet otsib konkursiga partnerlaborit

Euroopa Liiduga liitumine eeldab Eestis tollilabori loomist, sellest tulenevalt kuulutas Tolliamet välja riigihanke partnerlabori leidmiseks.

Hanke tulemusel loodab toll jõuda järgmise aasta juuliks olukorrani, kus tollil on üks hästi tollispetsiifikat tundev partner, kes täidab kõik tollilabori funktsioonid. Tolliamet kasutab vastavalt oma pädevusele laborianalüüsi tulemusi nii klassifitseerimisotsuste tegemiseks kui tollijärelevalve eesmärkidel ja kriminaalasjade tarvis.

'Tollilabor peab katma kõik tolli analüüsivajadused kogu kaubanomenklatuuri (EKN) ulatuses, mis seab riigihanke võitjale ülesande täiendada oma seadmeparki nii, et ta oleks suuteline tegema kõiki tollile vajalikke analüüse,' ütles tolliameti kontrollitalituse juhataja Lauri Aasmann. Tema sõnul peab partnerlabor tagama tollile täisteenuse, sealhulgas ka proovide võtmise Eesti erinevais paigus, kasutatavate akrediteeritud analüüsimeetodite vastavuse EKN-ile ja analüüsitulemuste vormistamise vastavalt tolli vajadustele.

'Seoses Eestis sageli esinevate kütuseaktsiisi pettustega on tolli jaoks üks väga oluline valdkond naftaproduktide analüüs,' lisas Aasmann. 'Tollilabor peab olema suuteline tegema kõiki tollile vajalikke kütuseanalüüse.'

Eesti kui tulevase EL-i liikmesriigi tollil tuleb tagada EL-i ühtse põllumajanduspoliitikaga hõlmatud kaupade ekspordi ja impordi järelevalve. Põllumajandusmaksude ja hüvitiste õigeks määramiseks on vajalik nende kaupade kontroll.

EL-is kehtestatud tollitariifide raames sõltub kauba maksustamine selle kauba koodist vastava kaubanomenklatuuri järgi ning muudest tingimustest. Määratud kaubakoodi õigsust saab kontrollida tollilaboris ning seda teenust saavad kasutada ka erafirmad. Tolliameti esialgsel hinnangul saab labori töökoormus olema suur - aastas tuleb tolli tellimusel teha kuni 10000 spetsiifilist analüüsi. Sellest tulenevalt on riigihankel osaleda soovivatele laboritele seatud rida tingimusi. Näiteks peab labor olema osutanud laboriteenuseid vähemalt viis aastat, neist viimase kolme aasta jooksul peab laboriteenuste aastane netokäive olema vähemalt 10 miljonit krooni. Lisaks peab laboris hanke väljakuulutamise hetkel töötama vähemalt 30 töötajat, kellest vähemalt kolm omavad teaduslikku kraadi keemiavõi füüsika valdkonnas. Laboris peab viimase kolme aasta jooksul olema tehtud analüüse vähemalt ühe tollilabori jaoks vajaliku liigi ulatuses. Vajalik on ka teatud tehnilise baasi olemasolu.

Hanke pakkumise kutse on avaldatud riigihangete registri elektroonilises bülletäänis.

Tollilabori loomise Eestis järgmise aasta keskpaigaks näeb ette ka valitsuse euroettevalmistamise tegevuskava aastateks 2002-2003.

Hetkel kuum