14. mai 2002 kell 10:00

Eesti endiselt Euroopa üks suuremaid saastajaid

Eesti toodab kasvuhoonegaase ühe inimese kohta aastas kaheksa tonni, mis on Euroopa üks suuremaid näitajaid.

Täna kiitis valitsus heaks kasvuhoonegaaside vähendamise riikliku programmi algatamise aastateks 2003-2012, millega töötatakse välja meetmete loetelu heitkoguste vähendamiseks.

Sel aastal kavatseb Eesti ratifitseerida ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto protokolli. See kohustab Eestit vähendama aastateks 2008-2012 oma territooriumilt õhku heidetavate kasvuhoonegaaside heitkoguseid 8% võrra 1990. aastaga võrreldes.

Hetkel kuum