Kadi Heinsalu • 22. mai 2002 kell 11:33

ASide registreerimine EVKs on võimalik ka Nordea Panga vahendusel

Aktsiaseltside registreerimine EVKs nüüdsest võimalik Nordea Panga vahendusel, teatas pank.

Seni Eesti väärtpaberite keskregistrisse kandmata aktsiaseltsid saavad

alates 22. maist esitada registreerimistaotluse Nordea Panga kontorites.Aktsiaseltsi juhatuse liikmelt, kes esitab aktsiateregistreerimistaotluse pangakontoris, ei nõuta notariaalselt kinnitatudallkirjanäidist, sest allkirja õigsust kontrollib kohapealklienditeenindaja.

Lisaks registreerimistaotlusele tuleb esitada aktsiaseltsi põhikiri ning

aktsionäride nimekiri koos iga aktsionäri väärtpaberikonto numbriga.

Registreerimistaotluse saab esitada ka Eesti Väärtpaberikeskuses

(Tallinn, Pärnu mnt 12) ning posti teel. Viimasel juhul tuleb taotluselelisada notariaalselt kinnitatud allkirjanäidis. Taotlusele ei ole tarvislisada B-kaardi koopiat, sest Eesti Väärtpaberikeskus saab taotlejaandmeid kontrollida äriregistrist arvutivõrgu vahendusel.

'Soovime, et registreerimisprotsess oleks ettevõtjatele võimalikult

lihtne ja mugav,' ütles Eesti Väärtpaberikeskuse juhatuse esimees AhtoKink. 'Samas tuletame meelde, et veel registrisse kandmataaktsiaseltsidel on viimane aeg taotluse esitamiseks ? esiteks kehtib IIkvartalis taotluse esitajatele soodustus ja teiseks pole tark jättaregistreerimist viimasele hetkele, sest ilmneda võivaid probleeme onsiis juba hilja lahendada.'

'Meil on väga hea meel, et meil on võimalik luua uut lisaväärtust

klientidele ning olla selle teenuse loomisel teerajaja. Eriti paljupeaks see lihtsustama elu Tartu ja Pärnu firmadel, kes ei pea aktsiateregistreerimiseks enam notari juures käima, kus on pikad järjekorrad,või selleks eraldi Tallinnasse sõitma,' ütles Nordea Panga juhatuseesimees Juhani Seilenthal.

Eesti väärtpaberite keskregistri seadusest tulenevalt peavad kõik Eestis

tegutsevad aktsiaseltsid olema kantud Eesti väärtpaberitekeskregistrisse hiljemalt 1. jaanuariks 2003. Tähtajaks registrissekandmata aktsiaseltse ootab sundlõpetamine ning nende juhatuse liikmeidvõib trahvida kuni 2 miljoni krooni ulatuses.

Hansapank alustab registreerimistaotluste vastuvõtmisega 3. juunil.

Hetkel kuum