Raimo Ülavere • 7. juuni 2002 kell 9:04

Kõige rohkem tööõnnetusi juhtub oskus- ja käsitöölistega

Tänavu esimese viie kuuga on kõige rohkem raskeid tööõnnetusi juhtunud tööl oskus- ja käsitöölistega.

Oskus- ja käsitöölistega on kjuhtunud 101 õnnetust, järgnevad seadmete, seadeldiste ja masinate operaatorid (91) ning lihtöölised (77).

17 rasket tööõnnetust tööl on juhtunud juhtivtöötajatega, 21 kutsealade tippspetsialistidega ning 23 tehnikute ja keskastme spetsialistidega.

Kokku juhtus esimese viie kuuga tööl 378 rasket tööõnnetust.

Kaheteistkümnest tööl surma saanust ligi pooled (5) olid seadmete ja masinate operaatorid.

Kõige rohkem (69) on tööõnnetusi põhjustanud löök liikuvalt objektilt, järgneb kõrgelt kukkumine (53).

Hetkel kuum