Signe Leesmann • 27. juuni 2002 kell 8:21

Pärnul valmis logistika arengukava

Pärnu ehitab end uue logistikaarengukava järgi turvaliseks ja kiireks logistikakeskuseks Euroopa Liidu idaväraval.

Pärnumaa Ettevõtluskeskus sai valmis Pärnumaa logistikakavaga, mis näeb ette linna poolt ettevalmistatud ning erasektori toel väljaehitatud Pärnu logistikakeskuse ehitamist, mis pakub kõiki logistikateenuseid ja annab seeläbi ettevõtetele konkurentsieelise EL tingimustes.

Pärnumaa Ettevõtluskeskuse projektijuht Raiko Gustavson tõi välja kolm arengukava suunda:

1) Logistikakeskus, milles on olemas kaupadele lisaväärtust pakkuv jaotuskeskus, tekib piisavalt suure kaubavoo korral. Peamiseks asukohast tulenevate eelduste ärakasutamise potentsiaaliks on majanduse elavdamine investeeringute kaasamise näol.2)Lennuvälja lähedale Pärnu üldplaneeringuga ettevõtlusele reserveeritud maa-ala on mõtet kavandada välisinvesteeringute kaasamiseks. Jaotuskeskus ei vaja Pärnus veel suurt vaba territooriumi, vaid Schenkeri eeskujul sobivat laopinda.3)Euroopa Liiduga liitumise künnisel on vaja sadamat käigus hoida ja parandada raudteeühendust, sest autostuvas Euroopas võetakse järjest enam suund mere- ja raudteetranspordi kombineeritud võrgustikule.

Hetkel kuum