Inno Tähismaa • 16. juuli 2002 kell 9:33

Valitsus taotleb Eesti Energia vabastamist omanikutulu maksmisest

Valitsus kinnitas täna taotluse vabastada AS Eesti Energia möödunud aasta eest dividendide maksmisest.

Valitsus kiitis heaks korralduse eelnõu 2002. aastaks kinnitatud dividendimäärast erineva dividendimäära kohaldamise kohta Eesti Energia AS suhtes. Eelnõuga kohaldatakse Eesti Energia AS suhtes dividendimäära 0% äriühingu 2001. majandusaasta puhaskasumist.

Valitsuse 8. mai 2002. a määrusega 'Riigi äriühingu ja sellise äriühingu, kus riigil on vähemalt otsustusõigus, poolt makstavate dividendide summade või dividendimäärade kinnitamine 2002. aastaks' kehtestatud dividendimäärast (70%) erineva dividendimäära (0%) kohaldamise vajadus tuleneb seletuskirja kohaselt mahukatest investeeringutest Narva elektrijaamade kahe energiaploki renoveerimisse ja elektrivõrkude tõstmisse. Sellise investeerimismahu jaoks ei jätku ettevõttel omavahendeid, mistõttu on ta sunnitud kaasama ka suures mahus võõrkapitali, mille hind ja kogus sõltuvad ettevõtte omakapitali mahust. Kasumi jätmine ettevõttesse oleks positiivse mõjuga võõrvahendite kaasamisel ning seda eelkõige võõrkapitali hinna suhtes.

ASi Eesti Energia 2001/2002 majandusaasta puhaskasum oli 367 mln kr.

Hetkel kuum