Viktoria Korpan • 26. september 2002 kell 13:33

Edelaraudtee võib jääda tegevusloast ilma

Raudtee peadirektor tühistas täna Edelaraudtee Infrastruktuuri ohutustunnistuse, mis on aluseks raudteeinfrastruktuuri majandamise tegevusloale.

Raudteeamet teostas Edelaraudtee ASile selle aasta kevadel tehtud ettekirjutuste osas korduskontrolli ning 18. septembril koostatud protokollile vastavalt ei ole kõik ettekirjutustes toodud puudused likvideeritud, teatas teede- ja sideministeerium.

Raudteeamet kavatseb teha ettekirjutuse, mis kohustab Edelaraudtee Infrastruktuuri ASi likvideerima ohutustunnistuse ära võtmise aluseks olnud puudused 29. novembriks. Tähtaeg tuleneb Edelaraudtee Infrastruktuuri AS"i poolt raudteeametile esitatud graafikust selle kohta, milliseks ajaks on võimalik kõik puudused likvideerida.

Hetkel kuum