Heidit Kaio • 27. september 2002 kell 10:23

Tööandjate Keskliit asutab esinduse Brüsselisse

Tööandjate Keskliidu juhatus otsustas töötada välja tegevuskava Eesti ettevõtjate esinduse loomiseks Brüsselisse.

Tööandjate Keskliit on seisukohal, et Eesti ettevõtjate huvide kaitsmiseks Euroopa tasandil on oluline osaleda aktiivsemalt Euroopa tööandjate organisatsiooni UNICE töös ning omada otsest kontakti Euroopa Komisjoniga.

Kohtumisel EASi juhatuse liikmetega avaldasid Tööandjate Keskliidu juhatuse liikmed imestust, et tehes ettevalmistusi EL struktuurifondide vastuvõtmiseks ja vahendite kasutamiseks, ei ole EAS pidanud vajalikuks Brüsseli esinduse loomist.

Eesti ettevõtjate esinduse asutamisel soovib Tööandjate Keskliit teha koostööd teiste ettevõtlusorganisatsioonidega ja EASiga.

Tööandjate Keskliidu juhatus tõdes, et EASi tegevuse eesmärgiks on ettevõtluse arendamine, siis tuleks riigi raha jagamisel rohkem tähelepanu pöörata ettevõtluskeskkonna parandamisele. Tööandjate Keskliidu hinnangul on ettevõtluse arengu oluliseks takistuseks ohjamata bürokraatia.

EASi juures peaks tegutsema struktuuriüksus, mille eesmärgiks oleks ettevõtluskeskkonda reguleeriva seadusandluse analüüs ja parandusettepanekute välja töötamine.

Tööandjate Keskliit on seisukohal, et EASi töö ettevõtjakesksemaks muutmiseks, tuleks suurendada tööandjate esindatust nõukogus.

Hetkel kuum