Tarmo Riisenberg • 14. oktoober 2002 kell 14:51

Eesti saab tollilabori

Tolliamet sõlmis Eesti Keskkonnauuringute Keskusega (KUK) lepingu, mille tulemusel saab toll partnerlabori.

EL-is kehtestatud tollitariifide raames sõltub kauba maksustamine selle kauba koodist vastava kaubanomenklatuuri järgi. KUK-i ja selle allhankepartnerite üheks peaülesandeks saabki olema analüüside tegemine ja soovituste andmine kaupade klassifitseerimiseks, et sellega aidata kaasa kaupade õigele maksustamisele EL-i tingimustes.

Eesti kui tulevase EL-i liikmesriigi tollil tuleb tagada EL-i ühtse põllumajanduspoliitikaga hõlmatud kaupade ekspordi ja impordi järelevalve. Kuna põllumajandusmaksude ja hüvitiste kehtestamine on võimalik vaid nendele toodetele, mis on kontrollitud, peab tollilabor aitama tollil tagada õiglase ekspordisubsiidiumite tagastamise. Vastavalt EL-i eeskirjadele kuulub füüsilisele kontrollile vähemalt viis protsenti kõikidest subsiidiume saavatest kaupadest, enamus neist vajab laboratoorset analüüsimist.

Labori analüüse hakkab toll kasutama ka kriminaalmenetluste raames ning teatud kaupade sisse- või väljaveo ärahoidmiseks. Sellisteks kaupadeks on näiteks narkootikumide lähteained ja ohustatud looma- ja taimeliikidest valmistatud kaubad.

Oluliseks töövaldkonnaks saab laboril olema kütuste analüüsimine, et tagada nende õige maksustamine ning ainult nõuetele vastavate kütuste pääs turule.

Prognooside kohaselt saab tolli tellitavate analüüside arv olema järgmisel aastal 1500. Analüüside vajadus suureneb mitmekordselt Euroopa Liidus kasutatava tariifistiku rakendamisega Eestis.

Riigieelarve projekti kohaselt plaanib toll laboriteenuse ostmiseks 2003. aastal kulutada 70000 eurot.

Hetkel kuum