27. oktoober 2002 kell 22:00

Leia üles firma nõrkused

Benchmarking on juhtimisvahend, mille eesmärk on leida üles firma nõrgad kohad ja aidata need likvideerida.

Enamik juhte murrab pead selle üle, kuidas ettevõte püsiks konkurentsis ja millised on võimalused selles globaliseeruvas maailmas võitjaks jääda. Juhtimismudelid pakuvad erinevaid lahendusi ja osa neist ka võrdlust teiste ettevõtetega. Milles peitub edu võti tulevikus? Üldine arvamus on, et edu tagab võime analüüsida, kus ollakse võrreldes teistega ja kui suur on erinevus ning kuidas parimad saavutavad tulemusi.

Analüüsi tulemusel tuleks ettevõttes teha vajalikud muudatused, et likvideerida erinevus ettevõtte tulemuste ja sama ala parimate tulemuste vahel.

Eestis on vähesel määral levinud kvantitatiivne võrdlus, mille käigus vaadeldakse erinevaid suhtarve. Täielikult puudub kvalitatiivne võrdlus, mis põhineb protsesside ja süsteemide võrdlusel, mis ongi aluseks tulemuste saavutamisel.

Ettevõtete hulgas on üks enam levinud näitaja käive töötaja kohta, kuid siingi ei tehta pidevat võrdlust konkurentidega.

Benchmarking?u tugevuseks on see, et meetod laseb juhil teha otsuseid mitte intuitiivselt, vaid põhinedes faktidel. Kui fakte võrrelda pidevalt, tulevad välja parandust vajavad valdkonnad.

Esimesel hetkel võib tunduda, et kõiki muutusi pole võimalik korraga saavutada ja erinevaid protsesse muuta. Eesti väikese ja keskmise suurusega ettevõtetest 95 protsenti tunneb benchmarking?ule mõeldes samamoodi, sest lähtepositsioon on sarnane. Samas olen veendunud, et paari- kolme aasta pärast on juba 30 protsenti ettevõtetest oma protsesse täiustanud ja saavutamas samu tulemusi oma klassi parimatega.

See on üks väheseid võimalusi, kuidas tiheda konkurentsi tingimustes edukas olla ja alustada tuleb sellega juba täna.

Autor: Lea Kroonmann

Hetkel kuum