Tiit Reinart • 31. oktoober 2002 kell 10:47

Maksuamet: ettevõtjail on võimalik ennast kaitsta

Homses Äripäevas kommenteerib maksuameti juriidilise osakonna juhataja kt Maret Ambur ettevõtjate süüdistusi ameti aadressil.

Pretensioone kajastavat Äripäeva artiklit saab lugeda <#siit=http://www.aripaev.ee/2264/uud_uudidx_226401.html>.

Väljavõte Maret Amburi artiklist: Arusaamatuks jääb ka väide, mille kohaselt maksumaksjad kurdavad, et ettekirjutus on alati maksumaksja kahjuks.

Kuivõrd ettekirjutus (uue nimega maksuotsus) on haldusakt, mille maksuamet annab välja siis, kui maksumaksja kontrollimisel on tuvastatud maksuameti arvestuses vigu, on arusaamatu, kuidas saab sellisel juhul välja antav haldusakt olla maksumaksja ?kasuks?.

Samamoodi võiks nõuda, et politsei teeb kiiruseületajale trahvinõude asemel otsuse, kus rikkujale kiiruseületamise eest peale makstaks.

Nii Maksuameti tööd reguleeriv maksukorralduse seadus, kui ka näiteks halduskohtumenetluse seadustik sätestavad laialdased võimalused ettevõtjatele oma huvide kaitseks- võimalik on maksuameti haldusakti või toimingu peale esitada kaebus halduskohtusse või vaie Maksuameti keskasutusele.

Iga esitatud vaiet analüüsib Maksuamet põhjalikult ning teeb vaidlusaluses küsimuses otsuse.

Juhul kui maksumaksja Maksuameti otsusega nõus ei ole, on võimalik esitada kaebus halduskohtusse.

Ei saa jätta mainimata, et maksuhalduri kasuks on viimastel aastatel stabiilselt valdav enamik kohtuvaidlustest (2002 aasta hetkeseisuga on võidetud 71 protsenti kohtuasjadest) - see näitab omakorda täiesti selgelt, et maksuameti maksuotsused on õiged, põhjendatud ning vettpidavad.

Hetkel kuum