4. november 2002 kell 22:00

Messilogistika aitab näitusele minemist

Messilogistika spetsiaalteenuseid vajab ettevõte tavaliselt siis, kui ta pole ise tolliprotseduuride detailidega tihti kokku puutunud ning ei oma täpset ettekujutust ka ülejäänud messiga seotud logistilistest toimingutest. Messiteenuse puhul koordineerib logistikafirma eksponaatide vedu kogu transpordiahela ulatuses, võttes arvesse kõik kliendi soovid ja nõuded.

Logistikafirma messiteenuste paketis sisaldub tavaliselt tollidokumentatsiooni vormistus lähte- ja sihtriigis, treilerilt kauba mahalaadimise korraldamine ja transportimine messiväljakule, messiväljakult messiboksi ning pärast messi lõppu tagasi veovahendile, tühja taara, kaubaaluste ja pakendite ladustamise korraldamine näituse kestel, eksponaatide ülespanekuks vajaliku tööjõu ja tehnika hankimine, messikauba kindlustamine jms.

Samuti annab logistikafirma kliendile juhised pakkimiseks ja markeerimiseks, informeerib sihtriigis kehtivatest tolliregulatsioonidest, annab konsultatsioone parima transpordiviisi leidmiseks, jagab infot kauba transportimiseks ja eksponeerimiseks vajalikest saatedokumentidest ning messikeskuses pakutavatest teenustest.

Messilogistika planeerimise käigus määratakse täpsed tarneajad, saadetiste mahud, erinõuded saadetiste käsitlemisele ja transpordivahenditele, kauba väärtus jms.

Messilogistika toimub alati osapoolte vahel fikseeritud ajagraafiku järgi. Maha- ja pealelaadimised, eksponaatide installeerimised jms toimuvad täpselt kokku lepitud kellaaegadel.

Autor: Jaanika Kula

Hetkel kuum