5. november 2002 kell 10:05

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium: eksport ja import kasvamas

September tõi kaasa väliskaubanduse käibe kasvu nii ekspordi kui impordi suurenemise arvel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kommentaar:

Siiski jätkus impordi ennakkasv ekspordi ees, põhjustades taas suure, 2-miljardilise, väliskaubanduse defitsiidi. See tähendab ühtlasi ka, et kogu kolmandas kvartalis jätkus majanduse arengu tasakaalustamatus. Hoolimata ekspordi positiivsetest kasvunumbritest kolmanda kvartali jooksul ei olnud need piisavad sisenõudluse kasvuga sammu pidamiseks ning kolmanda kvartali kaubandusdefitsiit ei kahanenud võrreldes teise kvartaliga.

Septembri impordinumbrid osutavad tugeva sisenõudluse jätkumisele. Impordis siseringlusse jätkus tugev transpordivahendite sissevedu, oluliselt suurenes tekstiilitoodete import. Ka masinate ja seadmete import siseringlusse ületas eelmise aasta septembri ning eelmise kuu taset. Impordi struktuur siseringlusse kajastab taas investeerimiskaupade ning tooraine ja materjalide sisseveo suurenemist.

Eksport suurenes võrreldes augustiga 7% ning eelmise aasta septembriga võrreldes 14%. Seejuures jätkasid jõudsalt suurenemist nii omatoodete eksport kui allhanked.

Võrreldes eelmise aasta madala baasiga suurenesid allhanked septembris 17%, kuid sellele vaatamata pole saavutatud 2001. aasta juulikuu järsu languse eelseid mahtusid. Allhanked suurenesid nii kuisel kui aastasel võrdlusbaasil kõigis kaubagruppides peale metallide ja metallitoodete.

Allhangete osas on oodata ka edasist kiiret kasvu, kuna töötluskaupade sissevedu on võrreldes eelmise aasta baasiga juba viimasel kolmel kuul oluliselt suurenenud ning kasvas septembris oluliselt ka võrreldes augustiga. Lisaks allhangete kasvule on oodata ka normaalekspordi stabiilselt tugeva kasvu jätkumist. Samuti on aasta lõpukuud traditsiooniliselt olnud tugeva impordikasvuga siseringlusesse.

Hetkel kuum