Inge Rumessen • 5. november 2002 kell 8:23

Riigikogu katkestas erakonnaseaduse arutelu

Äsja katkestas Riigikogu erakonnaseaduse muutmise seaduse arutelu.

Riigikogu liikmed peavad muudatusettepanekud esitama 11. novembriks.

Seni on seaduses reguleerimata, kuidas kontrollida erakonna poolt avalikkusele esitatud andmete õigsust.

Kontrolli tõhustamiseks on eelnõusse kirjutatud auditeerimise nõue erakondadele, kes on esindatud Riigikogus ja saavad riigieelarvest toetust. Need erakonnad saavad kohustuse majandusaasta aruande koostamisel läbi viia audiitorkontroll.

Täiendavaks kontrolliks erakondade rahastamise üle on seaduses laiendatud valimiskomisjoni õigusi. Valimiskomisjonile on kavas anda õigus nõuda täiendavaid dokumente kandideerinud erakondade ja üksikisikute tehtud kulutuste ja kasutatud vahendite päritolu kohta.

Erakonnaseadus praegusel kujul keelab võtta vastu sularahaannetusi, mille suurus on 1000 krooni või rohkem. Seaduse muudatusega on kavas kehtestada, et erakond võib võtta aastas vastu 10 000 krooni eest sularahaannetusi ühelt isikult.

Hetkel kuum