Peeter Raidla • 6. november 2002 kell 9:56

Eesti Raadio käib oma kaubamärgi pärast kohut

Tallinna ringkonnakohus peab hakkama uuesti arutama, kas Juturaadios kasutatud väljend 'Raadio Eesti' rikub Eesti Raadio kaubamärgi õigusi.

Riigikohus tühistas eile Tallinna ringkonnakohtu tänavu mais tehtud otsuse, milles leiti, et sõnapaar 'Raadio Eesti' ei ole kuulamisel äravahetamiseni sarnane Eesti Raadiole kuuluvate kaubamärkide sõnaliste osadega 'Eesti Raadio' ja 'Radio Estonia'.

Riigikohtu tsiviilkolleegium asus seisukohale, et ringkonnakohtu tõlgendus on liiga kitsas ja teeks kaubamärgist tuleneva õigushüve kaitsmise paljudel juhtudel võimatuks. Kaubamärgiseadus tagab kaubamärgi omanikule täieliku õiguse keelata igaühel kasutada samasugust või äravahetamiseni sarnast kaubamärki samasuguste või sarnaste kaupad ja teenuste tähistamiseks.

Kuigi konkreetsel juhul ei kuulu kaitse alla eraldi võetuna sõnad 'Eesti', 'raadio', 'Estonia' ja 'radio' ning nende sõnade üksikut kasutamist ei saa kaubamärgi omanik takistada, ei välista see sõnaühendi kui kaubamärgi kaitset.

Hetkel kuum