Peeter Raidla • 6. november 2002 kell 22:00

Maksuamet hakkab võlaintresse tühistama

Käsitleme esialgu ainult neid intresse, mis olid määratud kuni 30. juunini 2002. Mis saab siis, kui intressi määramist ei vaidlustatud ja intress on tänaseks makstud?

Sel juhul intressi kindlasti ei tagastata.

Aga kui intressi määramine vaidlustati, kuid kohus ikkagi otsustas maksumaksja kahjuks ning intress on tänaseks makstud?

Ka sel juhul ei hakka maksuamet tasutud intressi tagastama.

Mis juhtub, kui intressi arvestamist pole vaidlustatud, aga intresside maksmine on parajasti pooleli? Näiteks 75 protsendi ulatuses oli 5. novembri seisuga tasutud, ülejäänud aga mitte?

Siis tuleb intressid täies ulatuses tasuda.

Mis saab, kui intressid on välja mõistetud jõustunud aktiga, aga maksumaksja pole mingil põhjusel asunud nende tasumisele?

Kui maksumaksja ei ole intressi määramise aluseks olnud haldusakti vaidlustanud, siis tuleb määratud intress ära maksta. Haldusakti all mõeldakse ettekirjutust, maksuotsust, sundtäitmise nõuet. Sama kehtib juba jõustunud kohtuotsuse puhul, millega intressid välja mõisteti.

Kui intressid on maksmata, ent nende määramine on vaidlustatud?

Sel juhul maksuamet tühistab intressi määramise, kustutab maksmata intresside võlgnevuse ja tagastab juba makstud osa.

Mis muutub nende maksumaksjate suhtes, kellel hakkas maksuvõla intress jooksma alates 1. juulist 2002?

Mitte midagi. Alates 1. juulist hakkas jooksma uus, nüüd juba maksukorralduse seadusega määratud intress 0,06.

Kuidas hakkab toimuma intressivõla kustutamine nende maksumaksjate osas, kellel sellele 5. novembri riigikohtu otsusega õigus tekkis?

Maksuamet ise korraldab selle. Ümberarvutused ja kustutamised tehakse lähemate nädalate jooksul. Täpset tähtaega on praegu raske öelda, kuid kindlasti ei kulu sellele üle kahe kuu.

Kui suurest summast üldse kokku jutt saab olla?

Tänase seisuga on ühtekokku tasumata intresse 2,5 miljardit krooni. Seda, kui suure osa sellest moodustavad kustutamisele minevad intressid, pole jõutud veel kokku arvutada. Lisaks tuleb arvestada selle summaga, mis läheb juba makstud intresside osas tagastamisele, kuid selle suurust on praegu väga raske ennustada. Kõik juhtumid vaadatakse ükshaaval läbi.

Hetkel kuum